Publisert: 19. august 2010
To menn og en kvinne som samarbeider rundt en PC
VERKTØY: Rollespill kan gi fagpersoner innsikt i pasientenes opplevelser. (Foto: www.colourbox.no)

Rollespill som forbedringsverktøy

Rollespill som forbedringsverktøy

Rollespill kan gi fagpersoner bedre innsikt hvordan tjenesteprosesser oppleves av brukere og pårørende. Det åpner muligheter for forbedring i tjenesten.

Det åpner muligheter for forbedring i tjenesten. Hensikten med rollespill er at fagpersoner får innsikt i hvordan tjenesteprosesser oppleves av pasienter eller pårørende. Slik kan fagfolk forbedre strukturen eller arbeidsrutinene, som for eksempel rutinene ved innleggelser og utskrivinger.

For å lese mer om rollespill som forbedringsverktøy, praksiseksempler fra Norge og gjennombruddsmetoden fra Danmark, se Kunnskapssenteret.no.

Kommenter:

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv brukermedvirkning kvalitetsarbeid verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen