Publisert: 23. august 2010
Intervju
INTERVJU: Fokusgruppeintervju skulle få fram synspunkter på hvordan tjenestene og samhandlingen mellom dem fungerte.

Forbedring av tjenestene til personer med rus og psykisk lidelse

Forbedring av tjenestene til personer med rus og psykisk lidelse

Brukernes behov tas ikke nok hensyn til når tjenestene skal utvikles.

 

Trulte Konsmo og Torild Bakke, seniorrådgivere ved Nasjonalt kunnskapsenter for helsetjenesten, seksjon for kvalitetsutvikling, har skrevet artikkelen; Muligheter og utfordringer.

Muligheter og utfordringer

Artikkelen løfter fram muligheter og utfordringer i fht. brukermedvirkning. Videre viser artikkelen eksempler på hvordan brukermedvirkning på tjenestenivå kan gjennomføres i praksis.

Tjenesteforbedring til personer med rus og psykisk lidelse

Erfaringene er hentet fra to prosjekter med mål om å forbedre tjenestene til personer med rus og psykiske lidelser. Spørsmålet deres "Hvem har ansvaret for at brukermedvirkning blir ivaretatt?" stimulerer til en videre debatt.

Utgangspunktet for prosjektet var den nasjonale strategien for kvalitetsutvikling, samhandlingsreformen og det økende kravet om å forbedre kvaliteten på de kommunale tjenestene.

Felles erkjennelse

I forkant av prosjektet gjennomførte Kunnskapssenteret fokusgruppeintervju med brukere, pårørende og ansatte. Hensikten med dette var å få fram synspunkter på hvordan tjenestene og samhandlingen mellom dem fungerte. Dette har vært et nyttig utgangspunkt for å skape en felles erkjennelse av behovet for forbedring.

Fokusgruppeintervjuene ble finansiert av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Kommenter:

Mer om

kvalitetsarbeid brukerundersøkelser verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen