Publisert: 23. august 2010
Venner
SOSIALT LIV: Risikoutsatt ungdom med rusrelaterte problemer loses inn i ordinære fritidsorganisasjoner etter eget valg.

Rustet for fritid - om rehabilitering av rusavhengige

Rustet for fritid - om rehabilitering av rusavhengige

Fritid med bistand (FmB) er en metode for å gi mennesker med rusavhengighet mulighet til å få en verdsatt sosial rolle i et varig nettverk.

I rehabilitering av mennesker med rusavhengighet ønsket Kristiansand kommune å prøve ut metoden FmB som del av en tiltakskjede ved rehabilitering av rusavhengige.

Formidle kompetanse

Hensikten med prosjektet har blant annet vært å formidle kompetanse og skape gode organisatoriske løsninger for bruk av metoden FmB overfor målgruppen.

Noen overordnede effektmål for prosjektet er beskrevet slik:

  • Risikoutsatt ungdom med rusrelaterte problemer loses inn i ordinære fritidsorganisasjoner etter eget valg
  • Mennesker med rusavhengighet gis muligheten til å få en verdsatt sosial rolle i et varig nettverk.
  • Rusavhengige oppnår ordinært fellesskap i fritidsorganisasjoner under og etter rehabilitering

Rusavhengige og unge i faresonen

Agderforskning gjennomførte en følgeevaluering av prosjekt "Rustet for fritid" i Kristiansand kommune. Målgruppen i prosjektet var rusavhengige og unge i faresonen, Prosjektrapport nr. 11/2005.

Kommenter:

Mer om

kvalitetsarbeid verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen