Hopp til meny
LASSA - Russenter i Oslo
ÅPNING: Sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie, åpnet nytt tilbud til rusmiddelavhengige. Foto: Marte Kristiansen/DittOslo.no

LASSO - for rusavhengige i risikosonen

Et nytt lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige er åpnet i Oslo. LASSO er et samarbeid mellom stat og kommune.

De aller svakeste blandt rusmiddelavhengige i Oslo får nå en ny mulighet til å bli fanget opp av hjelpeapparatet.

LASSO er navnet på et prosjekt som skal ta i mot folk i Dalsbergstien Hus ved Bislett.

Sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie, åpnet døren på symbolsk vis ved å knipe av et sperrebånd fredag 14. januar.

Tolkning

Hun tolket prosjektnavnet LASSO i bokstavelig forstand som et bilde på at hensikten er å fange opp de aller mest vanskeligstilte i rusmiljøet, skriver Universitetssykehuset i Oslo.

- De som er svært forkomne, er i risikosonen for alvorlig sykdom og i verste fall død. Det er disse menneskene som i dag har fått et bedre tilbud, sa Hauglie.

Det skal være lett å komme inn døren i Dalsbergstien Hus. LASSO-prosjektet er et lavterskeltilbud og skal f.eks kunne hjelpe  rusmiddelavhengige som lett faller ut av medisinsk behandling og trenger oppfølging eller være en inngang for andre som aldri kommer inn i LAR-systemet.

Tillegg

LAR-står for legemiddelassistert behandling, og er allerede et tilbud for mange av de sykeste rusmiddelavhengige. LASSO skal være et tilegg til dette.

Spesialisthelsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus stiller med medisinskfaglig kompetanse.

- Vi gleder oss til å ta del i de erfaringer dere kommer til å høste fra dette prosjektet, sa klinikksjefen under åpningen av LASSO.

Stat og kommune samarbeider om LASSO. Byråden i Oslo trakk også frem dette.

- En pille er ikke nok, det kreves så mye mer. Da blir samhandling mellom kommunens rusomsorg og statens rusbehandling veldig viktig, avsluttet byråden.

Under debatt

Aktiviteten har allerede vært i gang en stund. Dalsbergstien Hus har delt ut stoffet Suboxone som et lavterskeltilbud siden i høst, skriver DittOslo.no

Dette skal være Oslo Kommunes alternativ til heroinutdeling, og et langt bedre alternativ, i følge byråden.

Men, dette er ikke alle enige i. Debatten om LASSO som lavterskeltilbud er allerede i gang.

Arild Knudsen, Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk er kritisk til Suboxone som et tilbud til de svakeste blandt de rusmiddelavhengige.

Hopp til meny