Publisert: 05. oktober 2010
2274220 deppa

VERKTØY: En veileder kan gi hjelp ved depresjon - også til pårørende.

Viser vei ved depresjon

Viser vei ved depresjon

Den omtalte veilederen gir informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon.

Veiviseren IS 1832 er utarbeidet som et redskap for å støtte kommunikasjonen mellom mennesker med depresjon og helsepersonell. For brukere og pårørende inneholder den:

  • Viktig informasjon om hva depresjon er og hvordan den kan behandles.
  • Råd om hva man selv kan gjøre dersom man får en depresjon.
  • Forslag til spørsmål mennesker med depresjon og deres pårørende kan stille til helsepersonell.
  • Differensiert beskrivelse av aktuell behandling.
  • Råd til pårørende

Nyttig verktøy

God kommunikasjon mellom brukere og helsepersonell er et mål i seg selv, men styrker samtidig mulighetene for vellykket behandling. Helsedirektoratet håper at veiviseren kan være et hjelpemiddel for brukere og pårørende i kommunikasjon med helsepersonell.

For helsepersonell kan veiviseren brukes som et utgangspunkt for veiledet selvhjelp, der pasienten prøver ut forslag til tiltak som nevnes i veiviseren, og så drøfter erfaringene med tiltakene med behandleren sin.

Grunnlaget

Veiviseren bygger på informasjonen i «Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenester".

Last ned veilederen via helsedirektoratets hjemmesider: Veiviser i møte med helsepersonell - Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon - helsedirektoratet.no

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid faglig.kvalitet kompetanseutvikling offentlige.publikasjoner helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen