Publisert: 24. november 2010
960934 bergen
VISER VEI: Gjennom retningslinjer tydeliggjør Bergen kommune sitt arbeid mot de psykisk syke.

Ansvarsområder og prioriteringer i Bergen

Ansvarsområder og prioriteringer i Bergen

Retningslinjene for avd.psykisk helse i kommunen har relevans og aktualitet for alle kommuners arbeid med psykiske helsearbeid.

Bergen kommune har utarbeidet retningslinjer for ansvarsområder og prioriteringer for sine åtte avdelinger innen psykisk helse i kommunen. Organiseringen av tjenestetilbudet som beskrives, krever en viss størrelse og ressurstilgang. Innholdet i tilbudet og den faglige tenkningen i det har likevel høy relevans og aktualitet for alle kommuner uavhengig av organisering.

En spesiell tilnærming

I 2004 ble det i Bergen kommune besluttet å etablere en avdeling for psykisk helse i hver av de tidligere åtte bydelene.

 “Disse enhetene har fått oppgaver knyttet til det psykiske helsearbeidet som ikke naturlig faller inn under de allmenne tjenestene, enten fordi de krever en spesiell kompetanse, eller fordi de i sin natur krever en annen type tilnærming enn disse.”

Supplere andre tjenester

Avdeling psykisk helse har sin hovedfunksjon inn mot de alvorlig psykisk syke, og i særdeleshet de som unndrar seg hjelp eller trenger en oppfølging de ikke ønsker. Avdeling psykisk helse skal altså ikke erstatte andre tjenester for personer med psykiske lidelser, men supplere dem der det kreves spesiell kompetanse og særlig tilrettelegging.

Rundskrivet gjennomgår og beskriver sentrale tjenesteområder for avd. Psykisk helse. Det fremgår ikke av rundskrivet om, og eventuelt hvordan kommunen prioriterer innsats mellom de enkelte tjenesteområdene.

Til inspirasjon

I sin beskrivelse av sentrale arbeidsområder trekker kommunen opp områder for tverrfaglig samarbeid og noen grenseganger til hjemmetjenester og spesialiserte tjenester. Rundskrivet beskriver også kommunens forståelse av og bruk av vedtak.

Gjennom retningslinjene tydeliggjør Bergen kommune sitt arbeid. De inneholder mange momenter andre kan ha nytte av for å sammenligne med, vurdere og utvikle tjenester i sine egne kommuner. 

Kontakt: Audun.Pedersen@bergen.kommune.no

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid dokumentasjon organisering.av.tjenester psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen