Publisert: 31. oktober 2012
Amsterdam, folk, gate
NEDERLAND: FACT-teamene retter seg mot en bredere målgruppe, også dem som klarer seg bedre etter en periode.

FACT for distriktene

FACT for distriktene

En nyutviklet modell for fleksibel, oppsøkende behandling, gir hjelp til flere enn den tradisjonelle ACT -modellen.

Som en del av arbeidet med å etablere en ny og bedre psykisk helsetjeneste, har helsemyndighetene i Nederland utviklet tjenestemodellen FACT (Flexibel Assertive Community Treatment). Utviklingen av modellen og den daglige praksisen blir beskrevet i artikkelen: FACT: A Dutch Version of ACT. I tillegg blir fordelene med FACT i forhold til ACT diskutert.  

Ulike målgrupper

Både ACT og FACT retter behandlingen mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.  ACT gir tjenester til ca. 20% av pasientene med alvorlig psykiske lidelse som har behov for totalomsorg over lenger tid. FACT er en rehabiliteringsorientert og mer fleksibel modell som inkluderer resten av brukerne i målgruppa (80%) som i perioder klarer seg bra, men trenger hjelp av og til.

Bynære og grisgrendte strøk

For å bøte på problemene med å gi tilstrekkelig hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser i bynære strøk, ble ACT  innført.

Etablering av FACT-team ble løsningen for å sikre bedre kontinuitet og oppfølging i mer grisgrendte strøk. Modellen ble prøvd ut I Nord-Holland (nord for Amsterdam) fra 2002.

Ulike typer oppfølging

Hvert FACT team er i stand til å gi to typer omsorg:

  • Individuell behandling (case management) for mennesker som ikke trenger tett oppfølging (80% av målgruppa)
  • Delt case management og team approach for mennesker som trenger tett oppfølging (20%)

Tverrfaglig sammensetning 

Et vesentlig suksesskriterium i ACT er den tverrfaglige teamsammensetningen. Dette er videreført i FACT-modellen. Hvert team dekker en befolkningsgruppe på ca 50 000.

Ulike typer behandling

Mange mennesker som opplever alvorlige psykisk lidelse  trenger evidensbasert behandling med medisiner, medikamenthåndtering, psykoedukasjon, IPS (individuell supported employment), ulike familieintervensjoner og kognitiv atferdsterapi.

Klarer seg i lengre perioder

Et team gir vanligvis hjelp til 200 - 220 brukere og består av 7- 8 ansatte som fungerer som "case managere".  Erfaringer fra FACT tyder på at 80-90% av brukerne trenger oppfølging i perioder av livet, ikke permanent.   

Første kongress 

7. og 8. oktober 2011 ble første kongressen om Assertive Outreach arrangert i Rotterdam og rundt 650 deltok fra hele Europa.

Artikkelen er publisert i: Community Mental Health Journal, Vol. 43, No. 4, August 2007

Forfatter:  J. Remmers van Veldhuizen, Psychiatrist

 Kommenter:

Mer om

faglig.kvalitet organisering.av.tjenester oppsøkende.team faglitteratur act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen