Publisert: 04. desember 2012
Ni suksesshistorier - Samhandling om psykisk helse. Et hefte utgitt av NAPHA
INSPIRASJON: La deg inspirere av historiene i dette heftet om samhandling.

Ni suksesshistorier - Samhandling om psykisk helse

Ni suksesshistorier - Samhandling om psykisk helse

Gode modeller for samhandling rundt mennesker med alvorlige psykiske lidelser blir presentert i et nytt hefte fra NAPHA. La deg inspirere!

Med heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse­­, som ­ble lansert i desember 2012, ønsker NAPHA å inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Reportasjer fra hele landet

-Heftet viser eksempler på prosjekter som har fått til god samhandling rundt brukere med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblemer. Jeg håper dere fagutøvere skal sitte igjen med at det går sikkert hos oss også, sa Trond Hatling, under lanseringen på Helsedirektoratets konferanse Sammen om gode og virksomme tjenester: Psykisk helse og rus i Oslo, 4. desember, 2012.

I heftet presenteres prosjekter fra hele landet. De har alle fått midler fra Helsedirektoratet gjennom en tilskuddsordning for utvikling av organisatorisk forpliktende samhandling, og er valgt ut blant de drøye 50 samhandlingsprosjektene som NAPHA har et koordinatoransvar for.

Fagstoff og fakta

Ved siden av reportasjer, er heftet fyldig komplettert med relevant fagstoff og nyttige fakta.

Heftet er delt inn i fire hovedkapitler. 1.Tidlig ute med tilpasset hjelp 2.Tjenester som henger sammen 3. Hjelp der folk bor og 4. Sammen om bedre tjenester.

Innholdet i heftet er knyttet opp mot samhandlingsreformen og utfordringene tjenestene står overfor etter at reformen trådte i kraft i 2012. Her får du informasjon om en rekke måter å legge til rette for samhandling på, utviklet og tilpasset av fagfolk i ulike regioner og kommuner. Du finner også fagstoff om relevant tematikk, formulert i korte artikler og faktarammer: om lokalbasert psykisk helsearbeid, involvering av pårørende, bruk av individuell plan, nettverksmøter, aktuelle forskrifter mm. 

NAPHA takker for bistand!

Representanter fra prosjektene, brukere av tjenestene, pårørende, brukerorganisasjoner og Helsedirektoratet har bistått oss i utviklingen av dette heftet. NAPHA retter en stor takk til alle  som har bidratt med sin kompetanse!

Fire kapitler; ni reportasjer og interessant fagstoff. Se det her:

Kapittel 1:Tidlig ute med tilpasset hjelp    

Reportasje fra KRAFT Notodden – raske tiltak, lite byråkrati:

Ungdom på riktig plass
Kan slippe å bli rusmisbrukere
-Vet at ungdommene blir fulgt opp
-Ser på KRAFT som et nav
-Tilbud med litt «løs jakke».

Fagstoff:

Reportasje fra samhandlingsposten i Kragerø – lavterskel døgnpost med nærhet til brukerne:

Samhandlingspost med nærhet til brukerne
-Reelt alternativ til innleggelse
Pårørende: -Tok mer tak i tingene
Fant tonen på Samhandlingsposten
Buffer mot akuttinnleggelse

Fagstoff:

Reportasje fra ambulant akuttfunksjon i Hordaland – tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk sykdom:   

Kicket på pauserommet
Løser akuttsituasjonene lokalt
Lærer mye hver dag.

Fagstoff:


Kapittel 2: Tjenester som henger sammen   

Reportasje fra samhandlingsprosjektet Psykisk Helse i Nord-Trøndelag:

Sikkerhetsnett fra A til Å
Psykisk helsearbeid for i morgen
Nærblikk på NAV

Reportasje fra Leistad etterbehandling – kommunalt helsehus for etterbehandling av døgninnlagte pasienter:

Det gode stedet midt imellom
På vei hjemover
Helt klare rammer
Å tørre å gi slipp
Kimen til prosjektet

Reportasje fra Fosen-Teamet og kommunene – ambulant akuttfunksjon (AAT):

Skulder ved skulder
Fastlegen som følger opp

Fagstoff:

 
Kapittel 3: Hjelp der folk bor      

Reportasje fra Ytre Sunnhordland samhandlings-team (YSS) – tverrfaglig team på brukerens arena:

«På hjul» 80 prosent av tiden
Ville skape noe nytt

Fagstoff:


Kapittel 4: Sammen om bedre tjenester        

Reportasje fra Romeriksprosjektet – tett kontakt og samhandling mellom de ordinære tjenestene:

Ambisiøst lagarbeid på Romerike
Samarbeider for å komme i posisjon
Forskere følger brukerne gjennom flere år
Riktig vei å gå
Hjulpet av tillit og samhandling

Fagstoff:

Reportasje fra SAMSA – Kompetanseutveksling mellom sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger:   

Ser beboerne i nytt lys
Stadig tettere samhandling

Fagstoff:

 

 

 

SAMHANDLING
  • Samhandling innen helse- og omsorgstjenestene kan forstås som en måte å organisere samarbeid på, der man handler sammen i fellesskap. Helsearbeidere søker å skape sammenhengende tjenester, med felles ressurser, på tvers av sektorer og tjenestested.
  • Forutsetningen for å lykkes i utviklingen av nye forpliktende samhandlingsmodeller er blant annet å ha:

- respekt for hverandres ulike ståsteder
- evne til endring og tro på at det er mulig
- vilje til å lære av hverandre
- tålmodighet og innsikt

 

 

RYKENDE FERSKT: Trond Hatling, leder i NAPHA, presenterte heftet i Oslo, 4. desember 2012

Kommenter:

Mer om

samhandling kvalitetsarbeid organisering.av.tjenester praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen