Publisert: 18. februar 2013
ingvill hopø Johansen

Ingvill Husø Johansen, rådgiver KoRus Midt-Norge Foto: Heidi Tolnes Fossen

Kan brukerne få et bedre tilbud ved hjelp av Brukerplan?

Kan brukerne få et bedre tilbud ved hjelp av Brukerplan?

Brukerplan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse- omsorgs- og velferdstjenester. Ørland kommune har prøvd ut verktøyet.

Brukerplan var ett av flere tema på Rusfaglig forum i Sør-Trøndelag med tema rus og folkehelse.  60 deltakere fra stat, kommune og organisasjoner deltok på konferansen. Konferansen ble arrangert  i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør Trøndelag, NAPHA, Rusbehandling Midt-Norge, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og NAV.Brukerplan

Nytt kartleggingsverktøy 

Brukerplan er et nytt verktøy som tilbys kommunene for kartlegging av pasienter med rusproblematikk. Verktøyet er også aktuelt som kartleggingsverktøy for bruk innen Psykisk helsearbeid og kan brukes som bakgrunnsdata for samarbeid med spesialistnivået.

KORFOR i samarbeid med KoRus tilbyr opplæring

Ingvill Husø Johansen fra KoRus Midt-Norge fortalte lydhøre deltakere om verktøyet. Brukerplan er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR og er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.  

KORFOR har konsesjon og gir opplæring. KoRus samarbeider med KORFOR som arrangører av opplæringsdagen, og som rådgivere ut til kommunene ved behov, i etterkant av kartleggingen. Ingvill forteller at verktøyet har vært til utprøving innen psykisk helsearbeid i enkelte kommuner, men at det kreves ytterligere konsesjoner før dette vil være et tilbud ut til kommunene. KORFOR arbeider videre med dette.

Gir et kommunebilde

Brukerplan er ikke en individuell plan, men en plan som gir et kommunebilde av kommunens rusmisbrukere – bosituasjon – familie- økonomi- rusavhengighet – nettverk mm. På den måten kan en bli mere treffsikker i utviklingen av tilbud. Det er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse- omsorgs- og velferdstjenester. Verktøyet kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester – og som et grunnlag for tjenesteforskning.  

Pilotkommune

Ørland kommune er en av pilotkommunene for utprøving av brukerplan. Sigrun Clausen og Solvor Brandvik fra NAV Ørland fortalte om Ørlands erfaringer. «Vi har tidligere prøvd å kartlegge brukerne så godt vi kunne, nå har vi endelig et verktøy som gir oss muligheten til å se tilbudet i kommunen opp mot behovet».  De anbefalte andre kommuner til å ta i bruk verktøyet.

 Andre tema i foredragene

Folkehelseperspektiv, status for Legemiddelassistert rusbehandling LAR, og interessante foredrag fra bruker og pårørende sitt ståsted fylte resten av konferansen.

Hovedbudskapet fra representantene fra Hveita united var « når en skal kutte ut med rus, er det viktig at en har noe annet å fylle tiden med» For deres tilfelle var dette fotball og annen idrett. Hveita United – er mer enn et fotballag!

Dagen ble avsluttet med et sterkt og følelsesladet foredrag av Reidun Ramberg, erfaringsmedarbeider ved Læring og mestringssenteret i Trondheim.  «Pårørende greier ikke dette alene, uansett hvor sterke vi er, er det viktig å ha noen å snakke mede, søke råd hos, noen som bryr seg. Ikke glem pårørende i oppfølgingen eller behandlingen av personer med rusmisbruk. Ta en telefon og spør hvordan de har det».

Du finner foredragene fra konferansen her ved å klikke på navn:

 brukerplan folkehelse Ørland Desentralisering LAR

Medforfatter

 Heidi Tolnes Fossen  Fylkeskoordinator arbeid,psykisk helse og rus Nav.

 

Sigrun Clausen og Solvor Brandvik, NAV Ørland Foto: Heidi Tolnes Fossen

Kommenter:

Mer om

dokumentasjon.og.evaluering organisering.av.tjenester brukerplan reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen