Endret: 07. august 2013
Namsos nav ferdig 09
PÅ LAG MED HELSETJENESTEN: NAV, her ved Geir Tore Buvarp og Hanne G. Neergård, Midtre Namdal, er en viktig part i samhandlingen.

Nærblikk på NAV

Nærblikk på NAV

- Samarbeidet vi har fått til med kommunene og sykehuset er suverent, sier Geir Tore Buvarp, tjenesteområdeleder i NAV, Midtre Namdal.

- NAV er glad for å bidra med å gi personer med psykiske helseplager i regionen et godt tilbud. Mange av brukerne våre har psykiske utfordringer, og lettere psykiske lidelser er ofte årsak til sykemeldinger. NAV har ikke helsekompetanse, derfor er samarbeidet med helsetjenestene svært viktig. Det gir oss påfyll, sier Buvarp. Han synes det er flott at NAV-ansatte har blitt godt kjent med både kommunehelsetjenesten og sykehuset og lett kan ta kontakt.

Samarbeidslinjer til den psykiske helsetjenesten

- Kommunene i Namdalen varierer i størrelse, men felles for alle NAV-kontorene er at det er etablert samarbeidslinjer til den psykiske helsetjenesten. Vi har veiledningsgrupper der vi møtes og drøfter utfordringer to ganger i halvåret. Dialogkonferansene, der vi informerer hverandre om utvikling av tjenestene og drøfter hvordan vi kan forbedre dem er også svært nyttige. Når kommuner møtes, blir folk kjent. Det har mange gode effekter, sier Buvarp.

Utrygge i forhold til psykiske helseplager

Han tror mange NAV-ansatte kanskje er litt utrygge i forhold til brukere med psykiske helseplager. Det er ikke alltid lett å vite hvordan man kan bidra best mulig, og kanskje stiller man for få krav.

- Når vi er usikre på hvor mye vi kan kreve fra brukerne våre, er det viktig med god samhandling med helsetjenesten. Når samtykkeerklæringen er til stede, kan vi ta sakene fort og greit på telefon. Eller vi anonymiserer spørsmålene. Det er veldig lettvint.

NAV må være åpen for å ta imot innspill fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi må lytte og lære. Da får vi mye bedre kompetanse som veiledere. Ikke sjelden viser det seg at vi ikke trenger å være så forsiktige med brukerne som vi har trodd, slår Buvarp fast.

Samhandling gir oss mer innsikt

Arbeid og aktivitet er alltid det NAV-ansatte tenker først i et møte med bruker. Målet er å føre den enkelte nærmere jobb eller skole.

- Alle trenger å ha noe fornuftig å holde på med. Det gode samarbeidet vi har med kommunehelsetjenesten og sykehuset er gull verdt når vi veileder mennesker mot det målet. Psykiatri har vært et relativt ukjent terreng for oss, og denne type samhandling gir oss mer innsikt. Vi føler at vi bidrar på en god måte, sier Buvarp.

Les mer om Samhandlingsprosjektet Psykisk Helse i Nord-Trøndelag:

Samhandlingsprosjektet Psykisk Helse i Nord-Trøndelag

Mål:

  • Å gi mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen psykisk helse og rus et bedre helsetilbud.
  • Å utvikle forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner, helseforetak og NAV.

Prosjektgruppa:

  • Består av personer fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt en representant fra Mental Helse.
  • Har satt i gang helt konkrete tiltak, både på individ- og systemnivå.

Prosjektperiode: 01.12.09 – 31.12.2013

NAMDALEN. TRE REGIONER, 16 KOMMUNER, 44 000 INNBYGGERE
  • Ytre Namdal: Bindal, Leka, Nærøy, Vikna. (Nærøy har eget DPS. Det har vært en del interkommunalt samarbeid i regionen. I flere år har man arrangert en interkommunal fagkonferanse med deltakere fra kommuner, NAV, Mental Helse, politi og helseforetak.)
  • Indre Namdal: Grond, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik. (Regionen har sterk tradisjon for interkommunalt samarbeid.)
  • Midtre Namdal: Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Flatanger, Osen, Verran. (Kommunene har tradisjon for nettverksjobbing, og man har gjennom flere år hatt mellom to og fire møter i året der alle som jobber med psykisk helsetjeneste har vært invitert.
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Kommenter:

Mer om

samhandling arbeid.og.psykisk.helse reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen