Publisert: 22. juli 2013
forside_FACT

FACT-manual (internasjonal versjon)

FACT - Manual for Fleksibelt ACT 2013

FACT - Manual for Fleksibelt ACT 2013

I Nederland har J. Remmers van Veldhuizen og Michiel Bähler videreutviklet ACT til FACT. I juni 2013 presenterte de en revidert manual for modellen til internasjonal bruk.

Som NAPHA har skrevet er det FACT som gjelder i Nederland. Flere team er også under opprettelse i Belgia og England, og miljøer i både Hong Kong, Sverige og i Norge ser på modellen. Bydel Gamle Oslo skal sammen med Lovisenberg DPS prøve ut modellen. Oppstart er tenkt fra oktober 2013. Egen hjemmeside for prosjektet er under opprettelse: www.factgo.no. (Info om forprosjektet finner du her). 

I manualen (69 sider) presenteres FACT ved blant annet en pasienthistorie og eksempel fra et FACT morgenmøte. Deretter presenteres kapitler om målgruppen, byggestenene til FACT, arbeidsprosedyren til FACT, timeglassmodellen, FACT i praksis, yrkesgruppene/kompetansen i FACT-teamet, implementering av FACT og modelltrohet (Fidelity) og serfifisering.

I manualen (side 18) presenteres også 7 faktorer som de mener er viktige i oppfølgingen av personer med alvorlig psykisk lidelse; The seven C's:

 1. Cure
 2. Care
 3. Crisis intervention
 4. Client expertise
 5. Community support
 6. Control
 7. Check

I Norge arbeider psykologspesialist Amund Aakerholdt med å oversette revidert fidelityskala til norsk. Dette arbeidet er forventet å være ferdig høsten 2013. Fidelityskala på engelsk fra 2010 finner du her.

Fakta om FACT
 • FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.
 • Det er en nederlandsk modell som er en videreutvikling av den amerikanske modellen ACT. Det var 14 ACT team i Norge. 
 • Det er nå 200 FACT-team i Nederland, og det antas at det vil bli opp til 400-500 team der etterhvert.
 • Bydel Gamle Oslo går nå sammen med Lovisenberg DPS for å etablere FACT Gamle Oslo.

Bydel Gamle Oslo sammen med Lovisenberg DPS: FACT Gamle Oslo

Kommenter:

Mer om

samhandling behandling.i.psykisk.helsearbeid oppsøkende.team kunnskapsoversikter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen