Publisert: 01. oktober 2013.   Endret: 15. mars 2016
Solveig i dokumentarfilmen Optimistene, Skofteland Film

ELDRES RESSURSER: Tar dagens helsetjenestetilbud for eldre nok høyde for hvilke fantastiske ressurser samfunnet har i dem? spør Solrun Steffensen. Solveig på laget "Optimistene" er klar til å serve.

«Optimistene» - en livsbejaende film

«Optimistene» - en livsbejaende film

Til tross for alderdommens bekymringer og plager, lar ikke damene på volleyball-laget "Optimistene" seg begrense av det. De har funnet noen av nøklene til livskvalitet.

«Optimistene» er en film om optimisme, fellesskap og livsmot. Den viser oss et usedvanlig volleyballag på Hamar bestående av damer mellom 66 til 98 år. Til tross for at de har trent sammen hver mandag i 40 år, har de ikke spilt kamper de siste 30 årene. Nå ønsker de noen å spille mot og finner det svenske laget «Krutgubbarna», som også er en fantastisk gjeng med eldre gentlemen.

(Se filmklipp nederst i artikkelen!)

Det er lett å få et negativt bilde av det å bli gammel i vårt «ungdomsfikserte» samfunn, nesten sånn at man blir redd for å eldes. Derfor gjorde det meg glad å se denne hjertevarme filmen om alderdom og livsglede! En lystig filmopplevelse som minnet meg litt om dokumentaren «Heftig og begeistret» med Berlevåg mannskor, som også ga meg et mer positivt inntrykk av alderdommen enn jeg vanligvis får inntrykk av gjennom medier.

Hva skaper et godt liv?

-Livskvalitet må vektlegges! Vi snakker mye om sykdom, risiko og død. Vi må heller spørre hva som skaper et godt liv!». Dette sa professor Bengt Lindström under et miniseminar arrangert av NAPHA i 2012.

Lindström trekker frem fire viktige dimensjoner av helse, som er den fysiske -, psykiske -, sosiale - og eksistensielle siden. Det siste handler om opplevelsen av sammenheng og mening i livet, og han mener dette kan ses på som nøkler til livskvalitet. Hvis vi videre setter det i relasjon til enkeltmenneskets kontekst - erfaringer og forutsetninger, er vi på riktig vei, mener Lindström.

"Optimistene" viser at man slett ikke trenger å frykte alderdommen, man kan tvert i mot være aktiv både fysisk og sosialt og eldes med verdighet og glede. Dette til tross for alderdommens plager og bekymringer, som også disse damene opplever, men som de ikke lar seg styre og begrense av.

Viktige nettverk

Deres samhold og ukuelige livsmot, iherdige treninger og lagmøter, hvor de både småkrangler og støtter hverandre, viser hvordan man kan leve livet med mening og god livskvalitet. Dette på tross av sviktende helse og andre plager. Det viser oss hvor viktig det er å ha et nettverk rundt oss for å holde både kropp og sjel ved like og gi hverandre støtte og livsmot.

Hente frem livsmot

Å hente frem livsmot både hos seg selv og hverandre kan sies å være det som salutogenese beskriver som motstandsressurser, eksisterende og/eller potensielle motstandsressurser. Salutogenese identifiserer ulike individuelle og kollektive generelle motstandsressurser, som kan fremme effektiv mestring av spenning i krevende situasjoner. Kvaliteten på sosial støtte, slik som nære emosjonelle bånd er definert som særs viktig (Langeland 2009). Antonovsky anvendte også begrepet subjective well-being. Han definerte ikke det nærmere, men knyttet velvære til evnen å kunne fungere optimalt ved bruk av ulike motstandsressurser (Eriksson og Lindström 2007).  I filmen følger vi denne gjengen på og utenfor banen under forberedelsene til den store kampdagen, og blir smittet av deres livsbejaende optimisme og fellesskapet mellom dem. Vi ser tydelig at begeistring ikke har noen aldersgrense.

Meningsfulle samtaler

Ikke minst glimt fra deres hjemlige hverdag gir oss et nært og fint bilde av damene. Vi får høre om en alvorlig diagnose, flyttebekymringer og hverdagslige bekymringer og gleder.  De deler sine tanker om liv, alderdom og død. Deres refleksjoner over hvor de befinner seg i livet og over døden, bærer preg av verdighet, nøkternhet og en voksen humor. De fremstår som reflekterte kvinner som beriker hverandres liv på en meningsfull og støttende måte. Ifølge Antonovsky er mening den viktigste komponenten fordi den er så nært knyttet til følelser og motivasjon (Antonovsky 2012, Langeland 2009). Eriksson og Lindström hevder i sin forskning at det ikke er innholdet av hva som gir mening som betyr noe, men at en har en stor tiltro til livet på denne måten har mening (2006). Bengt Lindström trekker fram at; « å ha kontakt med sitt indre liv, ha sosiale relasjoner, meningsfulle aktiviteter, vite hva som styrer ens liv, skaper helse!

Kilde til inspirasjon og motivasjon

Jeg lot meg sjarmere sterkt av disse damene, og var spent på om de kom seg av gårde på kamp, var friske nok og lo høyt og hjertelig innimellom. Det eneste jeg virkelig savnet ved opplevelsen var at salen var stappfull av folk!

Jeg opplevde den også som en tankevekker: Tar dagens helsetjenestetilbud for eldre høyde for hvilke fantastiske ressurser samfunnet har i dem? Kanskje skulle alle fagfolk som jobber med eldre i ulike deler av hjelpeapparatet sett denne filmen, og la seg bli inspirert og motivert i tanke og handling på eget arbeidssted?Jeg anbefaler "Optimistene" på det varmeste, og mener den også vil være er en god kilde i holdningsskapende arbeid.

 

Optimistene
  • Norsk dokumentarfilm som hadde premiere 27. September, 2013.
  • Går på kino over hele landet.

 

Kommenter:

Mer om

aktivitet.og.fritid salutogenese multimedia samhandling helsefremming.og.forebygging folkehelse fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen