Publisert: 10. januar 2014
motstridende

NY ARTIKKEL: Viser motstridende behandlingskulturer innenfor to av de største reformene i helsesektoren i Norge (Ill. foto: www.colourbox.com).

Reformer i utakt

Reformer i utakt

En ny studie beskriver og diskuterer motsetningsforholdene i implementering av Sykehusreformen og Opptrappingsplanen for psykisk helse lokalt.

I artikkelen "Reformer i utakt. Selvorganisering eller avstandsledelse i psykisk helsevern" (Iversen og Gammelsæther, 2012), har forfatterne, gjennom deltakende undersøkelser, analysert motsetningsforholdene i implementering av Sykehusreformen og Opptrappingsplanen for psykisk helse lokalt.

Drøftingen er sentrert rundt to av de største reformene innenfor helsesektoren i Norge.

Var ikke forberedt

Sykehusreformen trådte i kraft 01.01.2002. Her løftet man frem pasientenes behov gjennom økt behandlingskapasitet, mindre ventetid og sterkere statlig samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Disse omstillingene ble iverksatt av regjeringen, og det vises til at de ansatte i sektoren ikke var forberedt på dette sterke skillet mellom strategisk og operativ lederskap.

Lokalt forankrede hjelperoller

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2006) var bygd på en kritikk av psykisk helsevern, hvor man ønsket en sterkere relasjonell fagtilnærming. Artikkelen gir uttrykk for at behandlingskulturen i Opptrappingsplanen er tett knyttet opp  mot recoveryideologiens brukerorientering. Man har fokus på at det profesjonelle hjelpeapparatet skal kunne se og anerkjenne det enkelte mennesket i dets unike kontekst.

Brukerorienteringen står i klar kontrast til den mer hierarkiske logistikkforståelsen i Sykehusreformen. I Opptrappingsplanen vises det til ønsker om lokalt forankrede og brukerorienterte hjelperoller, hvor man også inkluderer andre tjenester og livsområder enn bare helsetjenesten.

Motstridende logistikk

Drøftingen i artikkelen viser at Opptrappingsplanen for psykisk helse var et forsøk på å frigjøre den psykiske helsetjenesten gjennom nye faglige tilnærminger. Dette var tilnærminger som ikke hadde fått plass i den medisinske fagtradisjonen i sykehusene og institusjonene.

På den andre siden medførte Sykehusreformen en motstridende nedbygging av det nærhetsfaglige og anerkjennende samarbeidet mellom ulike instanser. Artikkelen konkluderer med at behandlingsfilosofiene bak reformene påvirker logistikken i psykisk helsevern ulikt og på motstridende måter.

Artikkelen finner du her (s.87-112).

Kommenter:

Mer om

faglig.kvalitet samhandling opptrappingsplanen organisering.av.tjenester vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen