Publisert: 23. april 2014.   Endret: 26. oktober 2016
COLOURBOX6880645

KJØNNSFORSKJELLER: Kvinner opplever høyere grad av sosial støtte enn menn. (Ill.bilde: colourbox.com.)

Personlighet, nabolag, sosial aktivitet og graden av opplevd sosial støtte

Personlighet, nabolag, sosial aktivitet og graden av opplevd sosial støtte

Forskningsmateriale fra HUNT forskningssenter påviser blant annet kjønns- og aldersforskjeller når det gjelder opplevelse av egen helsestatus.

Artikkelen "Association of personality, neighbourhood, and civic participation with the level of perceived social support: The HUNT study, a cross-sectional survey" (Grav, Romild, Hellzèn & Stordal, 2013), undersøker sammenhengen mellom personlighet, nabolag, sosial aktivitet og graden av opplevd sosial støtte

Analyseutvalget er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) med totalt 35797 deltakere i alderen 20-89 år. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) ble brukt som måleinstrument i kartleggingen.

Kvinner rapporter om mer sosial støtte

Analysene viser sammenheng mellom nivåer av opplevd sosial støtte, personlighet, følelse av fellesskap i nabolag og deltakelse i sosiale aktiviteter.

Det ble rapportert om forskjeller mellom kjønn og ulike aldersgrupper i opplevelse av egen helsestatus, og at kvinner rapporterer et høyere nivå av sosial støtte sammenliknet med menn. 

Menn mer sosialt aktive

Kvinner skårer også høyere enn menn på utadvendthet, mens kvinner er mer ustabile. Menn har en større opplevelse av fellesskap i nabolaget, samt at menn deltar oftere i sosiale aktiviteter enn kvinner. Det vises også til at den eldste aldergruppen (75-89 år) er den som opplever lavest grad av sosial støtte.

Hele artikkelen kan du lese her.

HUNT forskningssenter
  • HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag, driver medisinsk og helsefaglig forskning, forvalter forskningsdata og har en biobank som oppbevarer biologisk materiale og utleverer prøver til godkjente forskningsprosjekter.
  • I HUNT 3 deltok ca. 58 000 personer i perioden 2006-2008.
HiNT forskningsmiljø

Omsetter for ca. 30 mill. i FoU-aktivitet per år. Dette dekker områdene helse, oppvekst og næring.

  • Samarbeider tett med Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) i flere prosjekter av nasjonal og regional karakter. Samlet er HiNT og TFoU Nord-Trøndelags viktigste forskningsmiljø.
  • Kunnskapsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til HiNT.

Kommenter:

Mer om

relasjon eldre.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen