Publisert: 09. april 2014.   Endret: 26. oktober 2016
personlighet

AKTUELT: En studie med stort datagrunnlag viser at personer med ustabile personlighetstrekk har høyere forekomst av depresjoner. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Personlighet og depresjon

Personlighet og depresjon

Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser sammenheng mellom depresjon og personlighet.

Artikkelen "The relationship among neuroticism, extraversion, and depression in the HUNT study: in relation to age and gender" (Grav, Stordal, Romild & Hellzèn, 2012), studerer sammenhengen mellom personlighet og depresjon.

Emosjonell ustabilitet og utadvendthet er brukt som forklaringsvariabler.

HUNT er kilde

Datagrunnlaget er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3), hvor totalt 35.832 deltakere i alderen 20- 89 år har vært bidragsytere til undersøkelsen.

Måleinstrumentene Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) og Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) ble benyttet i selve datainnsamlingen.

Personlighet og depresjon hånd i hånd

Analysene viser en sammenheng mellom depresjon og personlighet. Forekomsten av depresjon er størst blant de som har ustabile personlighetstrekk, sammenlignet med de som har stabile personlighetstrekk.

Forekomsten av depresjon er større blant de som er innadvendte sammenlignet med de som er utadvendte. Ytterligere analyser viser at høy score på emosjonell ustabilitet forsterkes av lav skåre på utadvendthet, høy alder og av å være mann med depresjon.

Les hele artikkelen her.

Kilde:

Grav, S., Stordal, E., Romild, U.K. & Hellzen, O. (2012): The Relationship among Neuroticism, Extraversion, and Depression in the HUNT Study: In Relation to Age and Gender. Issues in Mental Health Nursing, 33, 777-785.

HADS
 • Står for Hospital Anxiety and Depression Scale.
 • Er et måleinstrument som opprinnelig ble designet for bruk blant pasienter i somatiske avdelinger.
 • Instrumentet er basert på selvutfylling og har gode måleegenskaper.
 • Skjema for selvutfylling er basert på sju spørsmål om angst- og depresjon.
EPQ
 • Står for Eysenck Personality Questionnaire.
 • Anvendes både til forskning og klinisk bruk, og refererer til personlighetstrekk.
 • Instrumentet måler blant annet ekstroversjon (utadvent/innadvent) og nevrotisisme (følelsesmessig ustabil/stabil).
 • EPQ er oppkalt etter den engelske psykologen Hans Jurgen Eysenck.
HiNT forskningsmiljø

Omsetter for ca. 30 mill. i FoU-aktivitet per år. Dette dekker områdene helse, oppvekst og næring.

 • Samarbeider tett med Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) i flere prosjekter av nasjonal og regional karakter.
 • Samlet er HiNT og TFoU Nord-Trøndelags viktigste forskningsmiljø.
 • Kunnskapsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til HiNT.

Kommenter:

Mer om

eldre.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen