Publisert: 20. februar 2014
kafeen

Yngvar, Henrik og Grethe Ann jobber på Kafe Påfyll. (FOTO: Siri Bjaarstad / NAPHA)

Energiverket - et aktivitetstilbud med kvalitet og deltagelse

Energiverket - et aktivitetstilbud med kvalitet og deltagelse

I Kristiansand finnes et aktivitetstilbud som gir mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer muligheter for et aktivt og sosialt liv.

Utgangspunktet for Energiverket var at kommunen manglet et godt aktivitetstilbud til unge mennesker som strever psykisk og/eller har rusproblemer. Kommunen ønsket mer fokus på forebygging, og å styrke forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og frivillige organisasjoner.

Et viktig bakteppe var også det faktum at mennesker med samtidige rusproblemer og psykiske helseutfordringer (ROP-lidelser) har kortere levetid enn resten av befolkningen.

Unikt samarbeid

Energiverket er basert på et unikt samarbeid mellom helse- og sosialsektoren, kultursektoren ved Fritidsetaten, og frivillige organisasjoner. Styringsgruppa som har det overordnede ansvaret er likt fordelt mellom ansatte i kommunen og representanter fra brukerorganisasjoner. Brukerorganisasjonene er Mental Helse, Landsforeningen for pårørende i psykiatri (LPP) og A-larm.

I tillegg har Energiverket et tett samarbeid med Angstringen, som driver selvhjelpsgrupper, og Familieklubben, som gir et gruppetilbud til familier med rusproblematikk.

Populært 

Dørene på Tangen har vært åpne siden 30. mai 2012, og tilbudet er blitt ettertraktet i Kristiansand. 121 deltagere ble registert i løpet av det første halvåret. Aktivitetshuset har også gitt tilbud til 50 personer som ikke er registrerte deltagere, og til 55 pårørende.

78% av deltagerne er under 40 år, og det ser ut til at Energiverket oppfyller et av målene sine, nemlig å skape et attraktivt tilbud til unge.

Omkring halvparten av deltagerne oppgir at de har utfordringer knyttet til samtidig rus og psykiske helseproblemer. De resterende oppgir enten rus eller psykiske helseproblemer som årsaken til at de er tilknyttet Energiverket.

- Å få lov å være med der det skjer

Da Napha besøkte Energiverket i november 2013, traff vi blant annet Henrik. Han kom i kontakt med et rusmiljø tidlig i tenårene, og har mange innleggelser i psykiatrien bak seg.

Henrik fortalte hvilken betydning aktivitetshuset har for hans vei mot rusfrihet. 

- For å klare å komme ut av et rusmiljø, må det bygges opp et alternativ til rus. Jeg opplevde at Energiverket kunne tilby meg noe som ga dagene innhold og struktur. Gjennom dette tilbudet har jeg klart å bygge mitt eget ettervern, og er nå rusfri, forteller Henrik.

-Det føles godt å få lov til å være med der det skjer, sier han.

Mangfold av tilbud

Og det skjer mye på Energiverket.  

Hjemmesiden deres viser et stort mangfold av aktiviteter, der noen stikkord er friluftsliv, trening, samhold, kjøkken, musikk, samtaler, foto, kultur og vennskap.

-Vi er opptatt av å tilby aktiviteter som er attraktive, også for de unge, sier Leif Roar Kalleberg, avdelingsleder ved Energiverket. -Det er viktig for oss at aktivitetene kan være med å bygge opp nye måter å se seg selv på, og bidra til at folk får et positivt selvbilde.

Energiverket ligger i et nytt, urbant område i Kristiansand, like ved sjøen og det nye Aquarama, og dette er de veldig stolte av og bevisste på.

-Noen av aktivtetene foregår i nærområdet, og vi ønsker at folk som bor i bydelen skal kunne ta oss i bruk, at de for eksempel kan stikke innom her og kjøpe seg ei nybakt bolle, sier Kalleberg.

Felles opplevelser

NAPHA besøkte Energiverket på en onsdag. Og dette er dagen for badegruppa "to tag". Onsdager klokka 12 hele året løper en gjeng besøkende og ansatte, som er tilknyttet aktivitetstilbudet, ut fra Agder Energi sine gamle lokaler, og hiver seg i sjøen. Vi fra NAPHA ble med, og det ble en forfriskende opplevelse vi aldri kommer til å glemme.

-Det handler om fellesskapet. Det er ikke noe skille mellom oss som jobber her og de som besøker Energiverket. Før badinga er det felles gruing, og etterpå er det felles glede, forteller Kalleberg.

Ingen lave terskler

På Energiverket treffer vi også Anita. For henne handler aktivitetstilbudet om å få lov til å bruke ressursene sine, og det hun er god på.

-Det finnes ingen lave terskler på Energiverket, forteller hun.

Hun ble introdusert for Energiverket ved at en behandler ved DPS fortalte at det fantes et lavterskeltilbud som kanskje kunne være aktuelt for henne.

-Jeg synes det er underlig at det kalles et lavsterskeltilbud, sier Anita.

Hun mener dette skaper assosiasjoner til aktiviteter hvor det ikke forventes noe særlig av folk, og hvor det ikke stillles krav.

-Kort tid etter at jeg var på Energiverket for første gang, stod jeg på en scene i byen og sang solo, akkompagnert av en dyktig jazzmusiker. Og jeg er assistent på fotokurs med folk som tar fantastiske bilder. Det er ingen lave terskler i dette, påpeker hun.

For Anita er Energiverket et sted å være mens hun vurderer hva livet skal bringe. For henne er det aktivitetene som er det sentrale, og ikke hva som står på døra hun går inn om morgenen. Hun føler seg sett og hørt på Energiverket, og mener vi trenger flere slike tilbud i Norge.

Energiverket
  • Aktivitetstilbud i Kristiansand kommune
  • Samarbeid mellom flere sektorerer i kommunen og frivillige organisasjoner
  • Tilbyr et stort mangfold av aktiviteter til mennesker med psykiske helseproblemer og/ eller rusproblematikk
  • Faglig forankret i Revocery-tenkning
  • Åpent for alle, det trengs ingen henvisning for å komme på Energiverket

Badegruppa "to tag" i aksjon

Avdelingsleder Leif Roar Kalleberg på Energiverket

Kommenter:

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse aktivitet.og.fritid salutogenese recovery praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen