Publisert: 02. mai 2014.   Endret: 12. oktober 2015
Recoveryorientert praksis sprer seg i verden, men ulike modeller

SPRER SEG i VERDEN: I kunnskapsoppsummeringen fra NAPHA kan du lese om forskning som er gjort på hvordan recoveryorienterte praksiser utvikler seg i ulike deler av verden.

 

Recoveryorienterte praksiser

Recoveryorienterte praksiser

En kunnskapsoppsummering viser at man kan utvikle recoveryorienterte praksiser gjennom organisasjonsendring, eller gjennom innføring av mer avgrensede recoverymodeller.

Kunnskapsoppsummeringer fra NAPHA

Mer om

recovery kunnskapsoversikter recoveryorienterte.praksiser kunnskapsoppsummering forskning rapport

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen