Publisert: 01. april 2014.   Endret: 08. november 2019

Det funker! En film om salutogenese og psykisk helse

Det funker! En film om salutogenese og psykisk helse


Det er dokumentert at fysisk aktivitet og kulturaktiviteter fremmer psykisk helse. Men hva er det som virker, og hvorfor?

Det funker! En film om salutogenese og psykisk helse viser hvordan vi kan skape mening i tilværelsen, selv om vi sliter med noe.

I filmen møter vi verdens første professor i salutogenese og en rekke mennesker som har opplevd vekst og forandring i sitt liv.

Medvirkende:

Vi møter Roy Sørensen m/flere fra Energiverket i Kristansand og leder Leif Roar Kalleberg, Juni Raak Høiseth, erfaringskonsulent som blant annet skriver og holder foredrag, Jørgen Kolderup m/ Trondheim Mental Band og bandveileder Jarl Ivar Andresen, Monica Solberg, leder for fotballaget Gøtz og medspillerne hennes, Solveig Fredriksen og flere fra Veilskillet treffsted  - et aktivitetstlbud i Trondheim kommune.

The next healt

Begrepet salutogenese er skapt av sosiologen Aron Antonovsky, og betyr det som fremmer og opprettholder helse. Et salutogent syn på helse tar utgangspunkt i menneskers muligheter og ressurser. Man fokuserer på livskvalitet i stedet for sykdom.

Bengt Lindsstöm mener det er en tankegang som bør anvendes i alle deler av samfunnet.

-Jeg kaller det "The next health". Vi må ta et hopp inn i det ,sier han i filmen.

Ressurser og livskvalitet

Filmen tar turen til Bålplassen i Kristiansand, der deltakerne tar små steg mot et bedre liv. De som deltar skal oppleve mestring. Det psykiske helsearbeidet er tuftet på den salutogene tankegangen. Det innebærer at alle mennesker kan oppleve vekst gjennom meningsfulle aktiviteter.

-Det har hjulpet meg. Det viktigste mennesker trenger er håp og trygghet, sier Roy Sørensen.

-Vi bygger opp under selvtillit og gir folk sosial støtte, slik at de kan få tro på sine egne ressurser. Vi tar hele tiden utgangspunkt i det folk vil, sier Leif Roar Kalleberg fra Energiverket i Kristiansand.

-Det er godt å lage noe, skape noe, i stedet for å sitte hjemme og ikke vite helt hva en skal finne på, sier Solveig Fredriksen fra Veiskillet treffsted i Trondheim.  

Selvhjelp

GøtZ er ikke et tiltak, men en frivillig organisasjon som drives av medlemmene selv. Deres livserfaringer sees på som en ressurs for felleskapet i den sosiale og sportslige aktiviteten.

-Det er det jeg lever for på en måte, det er livsstilen min, sier Monica, som etablerte GøtZ.

Sammenheng og mening

-Det er godt å lage noe, skape noe, i stedet for å sitte hjemme og ikke vite helt hva en skal finne på, sier Solveig Fredriksen fra Veiskillet treffsted i Trondheim.

Å oppleve livet som meningsfullt og være en del av et fellesskap er helsefremmende.

  • Hvordan kan vi legge til rette for at flere lever godt, til tross for psykiske utfordringer?

  • Kjenner du flere eksempler på salutogenese i prakis?

 

Det funker! En film om salutogenese
  • En film om salutogenese og psykisk helse
  • Produsert av Spretter Media for NAPHA.
  • Lengde: 10 min.

 

Kommenter:

Mer om

salutogenese multimedia fysisk.aktivitet kunst.og.kultur video

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen