Publisert: 28. mai 2014.   Endret: 25. september 2017
Daniel

GLAD I MAT: Daniel Johansen (25) elsker å lage mat, og fikk jobb på Peppes Pizza. Foto: Werner Juvik

Frisk av å jobbe

Frisk av å jobbe

I Bodø samarbeider jobbkonsulenter fra næringslivet tett med psykiatrien og NAV. I årets første utgave av magasinet Velferd forteller Daniel Johansen hvordan jobben gjorde han frisk.

-Jeg blir bedre av å jobbe. Jeg føler meg frisk rett og slett, sier Daniel Johansen til magasinet Velferd (2014).

Han har vært med i prosjektet "Kom i jobb" i Bodø, og fått hjelp til å finne den rette jobben. "Kom i jobb" er et av sju pilotprosjekter i Norge som prøver ut metoden individuell jobbstøtte (IPS).

Begynne med jobben

Individuell jobbsøtte er en forskningsbasert tilnærming, som brukes for å hjelpe personer med alvorlige og moderate psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeidslivet. I Norge er det fremdeles vanlig å tenke at personer med alvorlige psykiske helseproblemer først må bli friske, og gjerne være på arbeidstrening, før de kan delta i det ordinære arbeidslivet.

Individuell jobbstøtte snur dette på hodet og fokuserer på å finne ordinært, lønnet arbeid med en gang en person har ønske om det. Nødvendig støtte og behandling gis samtidig som personen er ute i arbeid.

Bedre liv

Daniel forteller til Velferd at jobben hjalp han til å få et bedre liv:

-Jeg fikk et helt annet fokus. Begynte å tenke på andre ting enn sykdom, sier han.

Daniel tror at mye av suksessen skyldes at han fikk hjelp til å finne en jobb han passer til, og som han trives med. Og at han i det hele tatt ble spurt om hva han ville jobbe med, og hva han drømte om. Daniel forteller til magasinet at han gikk til psykologbehandling samtidig med å jobbe, men at det etterhvert ble viktigere å møte på jobb enn å treffe psykologen. I dag klarer han seg uten behandling.

Fornøyd arbeidsgiver

Også Daniels arbeidsgiver er fornøyd med resultatet av individuell jobbstøtte. Daglig leder ved Peppes Pizza i Bodø, Rolf Hakkim, sier til Velferd at han har fått en motivert og lojal arbeidstaker. Daniel er ansatt fordi har gjør en god jobb, og fordi han har lyst på denne jobben.

-Jeg har hatt folk her med praksisplass fra NAV tidligere, og det har ikke fungert så bra. Mange av dem er plassert i en praksisjobb de ikke har spesiell interesse for. Da går det gjerne galt, forteller Hakkim.

Tett oppfølging

Et sentralt element i individuell jobbstøtte er tett oppfølging. Oppfølgingen gis til både arbeidstaker og arbeidsgiver. I dette tilfellet hadde både Daniel Johansen og Rolf Hakkim tett kontakt med jobbkonsulent Frank-Håvard Storvik. Han er ansatt i "Kom i jobb"-prosjektet, og er tilknyttet et behandlingsteam ved Nordlandssykehuset, i tillegg til å ha fast kontordag på NAV en dag i uka. Jobbkonsulenten, som har sin arbeidserfaring fra næringslivet, bruker rundt 80 prosent av tiden sin ute hos arbeidsgivere.

-Jeg pleier å si at jeg er Bodøs beste rekrutteringsbyrå, sier Frank-Håvard.

Utfordrer tankegangen i helsetjenestene

Beate Brinchmann er prosjektleder for "Kom i jobb", og merker at ulike tankesett møtes gjennom prosjektet.

-Jobbkonsulentene utfordrer helse- og omsorgspersonell på deres fokus på sykdom, og bringer inn spørsmålet om arbeid på et langt tidligere tidspunkt enn vanlig, forteller hun.

Undervisning om psykisk helse på NAV

Prosjektet har flere positive ringvirkninger. Fagfolk ansatt ved Nordlandssykehuset har undervist NAV-ansatte i ulike psykiske helseproblemer. Dette har gitt NAV-ansatte et faglig løft i møte med mennesker med psykiske helseproblemer, fremkommer det av reportasjen i magasinet Velferd.

 

Les på velferd.no: Daniel fikk drømmejobben

Les også: Ut i ordinært arbeid - IPS i Vestfold

 

Kilde:

Magasinet Velferd. Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse. Årgang 103, utgave 1/2014, s. 6-10.

  

De åtte IPS prinsippene
 1. Målet er ordinært lønnet arbeid
 2. Deltakelse på bakgrunn av eget ønske
 3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
 4. Jobbsøking skjer ut fra deltakers interesser og ferdigheter
 5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
 6. Jobbsøking starter med en gang, og senest etter en måned
 7. Systematisk jobbutvikling. Fokuserer på å skape en karriere
 8. Oppfølging er ubegrenset i tid og tilpasset arbeidstaker og arbeidsgiver
"Kom i jobb" i Bodø
 • Pilotprosjekt i Bodø som jobber etter IPS-metoden (individuell jobbstøtte)
 • Samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, NAV og Nordlandssykehuset
 • Målet er ordinær lønnet jobb
 • Startet opp for et år siden
 • 44 prosent av de vel 60 jobbsøkerne så langt har kommet i jobb eller skole
 • Målgruppen er unge med avlorlig psykiske helseprobelmer som ikke mottar uføretrygd
 • De som er med i prosjektet må ønske seg jobb
 • Se "Kom i jobb" sitt nettsted
BERØMMER SIN NYE ARBEIDSTAKER: -Daniel er så motivert, han møter når han skal og jobber til jobben er gjort, selv om klokka sier at jobben er slutt, sier daglig leder ved Peppes Pizza i Bodø, Rolf Hakkim til magasinet Velferd. FOTO: Werner Juvik

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse brukermedvirkning inkludering praksiseksempler ips

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen