Publisert: 04. juni 2014
P4230023, BILDE I SOFA STABBURSHELLA
BRUKERSTYRING: På Stabburshella er alle likeverdige og det er brukerne selv som styrer stedet.Fra venstre; Knut Henschien, Frøydis Tågerud, Berit Øygard og Arne Storrø. Bak; Hanne Grøneng(frivillige og brukere av Stabburshella). Foto: Gaute Strand/NAPHA.

Stabburshella - med fokus på brukerstyring

Stabburshella - med fokus på brukerstyring

Brukermedvirkning og brukerstyring er sentrale begreper innen norsk psykisk helsearbeid. Stabburshella brukerstyrte senter viser oss hvordan dette kan bli mer enn ord i planer og fagbøker.

Stabburshella er et bruker- og pårørendedrevet værested i sentrum av Fagernes i Valdres. Den 30.04.14 feiret de 3 års-jubileum. Da NAPHA på en av de første vårdagene i år besøkte Stabburshella, møtte vi omkring 30 brukere som ønsket oss velkommen og delte sine tanker om hvorfor Stabburshella har blitt et så viktig sted for dem.

Mange recovery-elementer

En av grunnene til at NAPHA tok turen til Stabburshella, er at stedet har så mye av recovery-tenkningen i seg. Det gjelder både hvordan tiltaket ble startet opp, hvordan det organiseres og den daglige driften av stedet. Det var i hovedsak mennesker med egenerfaring fra rus og/eller psykiske helsevansker som startet stedet, og det er pr. i dag drevet utelukkende av brukere - brukere med et inderlig ønske om bidra til å gi andre et tilbud med mening.

-Dette stedet er en samling av erfaringer. Her kan en dele sin historie, en kan møtes på tvers av diagnoser og Stabburshella er blitt en enorm erfaringsbase, sa en av brukerne.

Stabburshella har åpent mandag og onsdag mellom 16.00 og 20.00 og fredag fra 11.00- 15.00. Det foreligger en plan som forteller hvem som har vakt når, og hvilke oppgaver den enkelte har ansvaret for. De som har vakt den enkelte kveld kalles vertskapet. De møtes litt før åpningstid, for å planlegge ettermiddagens innhold. Vertskapet har også hovedansvaret for å ta imot nye brukere.

Stabburshella har åpent både julaften, nyttårsaften og 17.mai. For noen kan høytidsdager være vanskelige, og da kan det være viktig og hjelpsomt å ha noen å dele dem med.

Det arrangeres også aktiviteter som båltenning, hytteturer, lavoturer, båtturer og lignende.

Å sette mennesker i båser

Brukermedvirkning og brukerstyring er sentrale elementer på Stabburshella. Flere nevnte at de har en opplevelse av bestemmelsesrett over eget liv når de er der.

-Mange i hjelpeapparatet sier hva som er best for en, men her kan en føle at ting handler om hva en selv syntes er viktig. På Stabburshella kan en vokse i takt med egen mestring.

Det å bli lyttet til, og å oppleve respekt, er noe flere av brukerne beskriver som godt med Stabburshella. De trakk fram at en kan komme som en er, og at det er ulike aldre, ulike livssituasjoner og ulike erfaringer.

-Her setter vi folk i bås, men båsen er bare en eneste en, og veldig stor.

Likeverd

Flere av brukerne pekte på at det er rom for mange forskjellige mennesker og at man er uten merkelapp. Dette var noe av det som gjorde at de opplevde likeverd.

-Det kommer alle slags folk hit, og det er ikke fokus på hva folk er og ikke er. Alle er på lik linje. En er så mange plasser det er merkelapper, men på Stabburshella kan man komme som man er. En kan ta på seg oppgaver ut fra hva en har lyst til, og vi opplever å kunne mestre.

Det trekkes frem at de som er der bryr seg om hverandre, og at det aldri er religiøse eller politiske diskusjoner. De har én regel, og det er at en oppfører seg i henhold til vanlig folkeskikk.

Å tenke løsninger fremfor problemer

-Det er et positivt fokus på Stabburshella, fremhevet flere av brukerne.

De formidlet at de er opptatt av å tenke løsninger, å se muligheter fremfor problemer. Dette la vi som besøkende også godt merke til. Det å hjelpe hverandre med praktiske utfordringer, å være med på å gjøre ulike sosiale aktiviteter mulig, tilpasset den enkelte, virket som den naturligste ting i verden. Kommer en seg ikke til Stabburshella selv, kan alltids noen kjøre og hente.

-Det at vi ikke graver oss ned er viktig, vi snakker om det som er utfordrende og så går vi videre.

Flere av brukerne vi møtte på Stabburshella fortalte om et liv med mange utfordringer, men at de nå så fremover. En bruker fortale at han var i «tilfriskning». En enkel, men god beskrivelse av hvor han nå opplevde å være i livet.  

Bedre forståelse av seg selv

En av brukerne fortalte at hun har lett etter et sted som Stabburshella i tjue år, og at hun for ett år siden endelig fant dette tilbudet, som var akkurat det hun hadde vært på jakt etter.

-Det er fantastisk å være med i denne gruppen, og sammen med menneskene her. Dette stedet har hjulpet meg til å forstå meg selv bedre, forstå mine handlingsmønstre.

Et trygt sted å være

Stabburshella er en mulighet for å øve seg på å være sammen med andre, og å ta del. En bruker beskrev hvordan mange kommer og stiller seg bakerst i et hjørne den første gangen, for så plutselig å stå ved grytene og lage mat til de andre som er der. Hele stedet oser av at her er det ingen som har mer ansvar enn andre.

-Den enkelte har omsorg for seg selv, de andre brukerne og stedet. Her er alle velkommen bare de oppfører seg som folk.

Alle får lyst til å ta sin del når de er der, om det ikke er fastsatte vakter, så kan det være mindre oppgaver. Vi ser mye av dette på vårt besøk der, ser hvordan de som dumper innom blir tatt varmt imot før de i neste øyeblikk rydder av et par bor mellom samtalene.

En bruker sa, at da han kom til Stabburshella følte han seg trygg. Alle hadde en vennlig innstilling, og det gav trygghet.

-Man føler at man kan komme hit om man har en god eller dårlig dag. Alle dager er ikke like, det går opp og ned, men hit kan man komme.

Skapt et bedre hjelpeapparat

Hanne Grøneng fra Kriminalomsorgen i Valdres mener hjelpeapparatet i Valdres er blitt veldig mye bedre på grunn av Stabburshella. Det har vært mer enn et værested, og de samarbeider med andre aktører, som Frelsesarmeen og Kriminalomsorgen.

Et sted å senke skuldrene

En bruker fortalte at hun hadde kommet hit denne dagen fordi hun var sliten. For en førstegangsbesøkende fra NAPHA var det vanskelig å skjønne hva som gjør at man velger å dra et sted med masse folk og masse som skjer, til tross for at en er sliten. Selv hadde hun imidlertid ingen problemer med å begrunne prioriteringen:

-Her kan jeg bare senke skuldrene, være meg selv og slappe av.

 

Foto: Gaute Strand/NAPHA

Kommenter:

Mer om

brukerkunnskap brukerorientering recovery brukermedvirkning brukerkunnskap brukerorientering recovery brukermedvirkning praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen