Publisert: 26. august 2014
7092316 frustrasjon

SEXTERAPI: Behandlingsmetoder som fokuserer direkte på sexproblemene er mer effektive enn indirekte behandling på underliggende problemer som angst eller kommunikasjonsproblemer. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Seksuelle problemer og ikke-farmakologisk behandling

Seksuelle problemer og ikke-farmakologisk behandling

Det fins andre måter å få hjelp på enn medisiner når man sliter med sexlivet. Les denne artikkelen om forskning som er gjort på feltet.

Forskerne Elsa Almås og Brynjar Landmark har diskutert ikke-farmakologisk behandling av seksuelle problemer i lys av en litteraturgjennomgang fra 1970 til 2008. Hele 80 forskningsartikler er inkludert i gjennomgangen. Les hele her.

Behandlingsmetodene er organisert i følgende grupper: Psykodynamisk terapi, hypnoseterapi, atferdsterapi, gruppeterapi og sexterapi. Behandlingsmetoder og -teknikker er beskrevet godt for hver gruppe, og studier i hver gruppe er beskrevet. Her følger et utvalg fra gjennomgangen:

Psykodynamisk terapi

Det er dokumentert at seksuelle problemer har blitt mer komplekse, (Ravart & Cote, 1992) og at psykoterapi alene kun er nødvendig i noen få utvalgte tilfeller. (Devan, 1995).

Hypnoseterapi

Hypnoseterapeutene har gjennom årene vært optimistiske i sitt syn på at hypnose kan være en effektiv behandlingsmetode for å lindre seksuelle problemer. Noen studier viser til vellykkede utfall, (Sotile & Kilmann, 1977) mens man forøvrig vet lite om hvilke effekter hypnose som behandlingsmetode har på seksuell dysfunksjon (Andersen, 1983; Brown & Chaves, 1980).

Atferdsterapi

Atferdsterapi er basert på teknikker som skal forsterke atferd. Eksempelvis vil det å være mer selvsikker forbedre seksuelle ytelse (Munjack et al., 1976). Klientene vil også få direkte oppgaver gjennom øving hjemme, hvor hovedformålet er å redusere angstfølelsen i ulike seksuelle situasjoner.

Den mest brukte teknikken innenfor atferdsterapi er systematisk desensitivisering, spesielt benyttet i behandling av av orgasmiske dysfunksjoner hos kvinner. Resultatene fra behandlingen viser signifikant økning i orgasmer, samt positiv effekt på seksuell nytelse og seksuelle selvaksept (Munjack et al., 1976; Sotile & Kilmann, 1978).

Gruppeterapi

Denne delen omfatter studier hvor gruppedynamikk brukes som metode. Dette synes å være spesielt effektivt blant kvinner med orgasmeproblemer.

Det vises blant annet til at andelen kvinner som opplevde orgasme via paraktiviteter var høyere enn for andre typer gruppebehandlinger (Ersner-Hershfield & Kopel, 1979).

Sexterapi

Den største forskjellen mellom sexterapi og andre tilnærminger er at sexterapi seg selv løser seksuelle problemer som symptom, samt at sexterapi inkluderer alle relevante teknikker som kan være til nytte for klienten.

Teknikkene kan være eksempelvis stimulering av erogene soner, regissert onani, sexologisk intervju og undersøkelse, seksuell ferdighetstrening og rådgivning. Sexterapi har vist seg å ha meget tilfredsstillende resultater, hvor nær to tredjedeler av klientene opplevde betydelige fordeler av behandlingene.

Et interessant funn her er at daglig behandling ikke skiller seg nevneverdig fra ukentlig behandling i effekt (Heiman & LoPiccolo, 1982).

Les hele artikkelen med mer omtale om det ovennevnte og øvrige former for behandling her.

Kilder:

Almås, E. & B. Landmark (2010): Non-pharmacological treatment of sexual problems – A review of research literature 1970–2008 . Sexologies, 19, s. 202-211.

Andersen, B.L. (1983): Primary orgasmic dysfunction: diagnostic considerations and review of treatment. Psychological Bulletin, 93, s. 105-136.

Brown, J.M. & J.F. Chaves (1980): Hypnosis in the treatment of sexual dysfuntion. Journal of Sex & Marital Therapy, 6.

Devan, G.S. (1995): An overview of sexual counselling. Annals Academy of medicine Singapore, 24, s. 732-740.

Ersner-Hershfield, R. & S.A. Kopel (1979): Group treatment of preorgasmic women: evaluation of partner involvement and spacing of sessions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47.

Heimann, J.R. & J. LoPiccolo (1983): Clinical outcome of sex therapy - Effects of daily vs. weekly treatment. Archives of Sexual Behavior, 40, s. 443-449.

Munjack, D.J. et al. (1976): Behavioral treatment of orgasmic dysfunction - Controlled study. British Journal of Psychiatry, 129, s. 497-502.

Ravart, M. & H. Cote (1992): Sexoanalysis - A new insight-oriented treatment approach for sexual disorders. Journal of Sex & Marital Therapy, 18, s. 128-140.

Sotile, W.M. & P.R. Kilmann (1977): Treatments of psychogenic female sexual dysfuntions. Psychological Bulletin, 84.

Sotile, W.M. & P.R. Kilmann (1978): Effects of group systematic desensitization on female orgasmic dysfunction. Archives of Sexual Behavior, 7, 477-491.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid dokumentasjon.og.evaluering universitetet.i.agder øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen