Publisert: 11. august 2014
Tvangsmedisinering

TVANG: Erfaringer fra feltarbeid, viser at det som ble beskrevet som frivillig medisinering, kunne av pasientene erfares som tvangsmedisinering. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand

Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand

En studie fra Universitet i Agder i 2012 har analysert hvordan tvangsmedisinering praktiseres og oppleves av pasienter og ansatte.

Artikkelen Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Nr. 2, 2012, løfter artikkelforfatterne Borch, Terkelsen & Larsen frem praksis og opplevelser av tvangsmedisinering blant ansatte og pasienter ved en lukket akuttpsykiatrisk døgnenhet. Feltforskningen ble gjennomført som deltakende observasjon og samtaler/intervjuer som skulle belyse problemstillingen. Funnene oppsummeres i tre hovedpunkter:

Avmakt gjennom nødvendig tvangsmedisinering

Både pasienter og ansatte opplevde avmakt overfor tvangsmedisinering, men ansatte mente at medikamenter var nødvendig selv om de måtte gis med tvang. Selv tvangsinnleggelsene var som regel et middel til å få utført medisinering. Det ble sendt inn klager på tvangsinnleggelse til kontrollkommisjonen og på tvangsmedisinering til Fylkeslegen. Ingen pasienter fikk imidlertid medhold i løpet av feltarbeidsperioden. De ansatte opplevde også avmakt. De fortalte om vanskelige følelser ved å tvangsmedisinere. Håndteringen var preget av empati og omsorg, men handlingen ble likevel sett på som tvingende nødvendig.

Reell frivillighet eller samtykke under press?

Selv om mange pasienter formelt sett tok medisinene frivillig, var opplevelsen av frivillighet ikke alltid til stede. Det som ble beskrevet som frivillig medisinering, kunne erfares som tvangsmedisinering. Forskeren observerte blant annet flere ganger at pasienter ble presset til å avgi samtykke om medisiner. Når personalet mente at pasientene ville bli mye dårligere uten medisin, legitimerte dette i stor grad tvangen.

Gunstige virkninger versus bivirkninger

Pasienter beskrev plagsomme bivirkninger, men ansatte mente at de gunstige virkningene oppveide bivirkningene. Etter tvangsmedisineringen så personalet etter tegn på at medikamentet hadde virket. Det ble sett etter gunstige effekter, og slike effekter ble funnet. En av pasientene trodde selv hun hadde blitt forgiftet, og følte seg ikke bedre.

Les hele artikkelen Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand på Idunn.no.

Kilde:

Terkelsen, T.B. & I.B. Larsen (2012): Tvangsmedisinering om permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9 (2), s. 123-132.

Forskning ved Universitetet i Agder (UiA)

Artikkelforfatterne Toril Borch Terkelsen og Inger Beate Larsen er tilknyttet forskningsmiljøet  ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

Institutt for psykososial helse forsker spesielt på kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid og på utviklingen av nye praksisformer.

  • Se Psykiskhelsearbeid.nos temasider om forskningsmiljøer innen psykisk helsearbeid i Norge.

MRK! Temasiden fra Insitutt for psykososial helse (UiA) lanseres medio august! 

 

 

Kommenter:

Mer om

universitetet.i.agder tvang.og.makt behandling.i.psykisk.helsearbeid universitetet.i.agder tvang.og.makt behandling.i.psykisk.helsearbeid vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen