Publisert: 27. oktober 2014
6243853 bru

AKTUELT: Brukerne rapporterer arbeidsrelatert dagaktivitet, brukertilfredshet, helserelaterte faktorer, symptomnivå, livskvalitet og sosial interaksjon/nettverk som viktig for empowerment. (Ill.foto: www.colourbox.com).

 

Empowerment og dagtilbud blant personer med psykiske lidelser

Empowerment og dagtilbud blant personer med psykiske lidelser

En ny svensk studie ser på hvilke oppfatninger personer med psykiske lidelser i dagtilbud har om empowerment.

Artikkelen "Empowerment and occupational engagement among people with psychiatric disabilities" (Hultqvist, Eklund & Leufstadius, 2014) omhandler en svensk studie hvor man undersøker hvilke oppfatninger personer med psykiske lidelser i dagtilbud har om empowerment.

123 svenske personer med psykiske lidelser i dagtilbud deltok i tverrsnittsundersøkelsen. Det ble sendt ut strukturerte spørreskjema med empowerment som avhengig variabel, forklart gjennom brukertilfredshet, type dagaktivitet, selvvurdert helse, symptomnivå og sosial interaksjon. 

En svensk versjon av Empowerment-scale (ES) ble brukt som måleinstrument. Instrumentet består av 28 dimensjoner med både mellommenneskelige- og samfunnsmessige tilnærminger.

Trygge, sosial omgivelser kan fremmedgjøre

Empowerment løftes stadig frem som viktig innen rehabilitering. Mangel på ordinært arbeid for sårbare grupper er utbredt i mange land. For personer med psykiske lidelser, hvor 70-85 prosent står uten ordinært arbeid med ordinære vilkår, er det ekstra viktig at kommunene legger til rette for meningsfull dagaktivitet.

Forskning viser at kommunale dagsentre gir meningsfull aktivitet, sosial interaksjon med andre, inkludering og gode hverdagsstrukturer (Mee et al., 2001; Tjornstrand et al., 2013 & Eklund et al., 2013). Likevel er det paradoksalt at trygge sosiale omgivelser i vanskelige tider genererer en avhengighet som fremmedgjør brukerne fra det øvrige åpne samfunnet (Pinfold, 2000).

Om empowerment

Forskningen viser videre at avhengighet, umyndiggjøring og maktesløshet har en negativ påvirkning på psykisk helse. Empowerment, med kontroll over eget liv og utvikling, har på den andre siden positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse (Fitzsimons & Fuller, 2002).

På individnivå beskrives empowerment som følelse av kontroll, selvbestemmelse om mål og utvikling, selvtillit, positivt selvbilde og høy grad av positiv selvfølelse.

Viktige faktorer

Resultatene fra undersøkelsen viser at empowerment forklares av flere faktorer. Brukerne rapporterer arbeidsrelatert dagaktivitet, brukertilfredshet, helserelaterte faktorer, symptomnivå, livskvalitet og sosial interaksjon/nettverk som viktig for empowerment.

Dette støttes av annen forskning på området (Echols-Hurst, 2000; Hansson & Bjorkman, 2005 & Tse et al., 2014).

Les hele artikkelen her

Kilder:

Echols-Hurst J. (2000). Examination of a structural model of empowerment and patient satisfaction [doctoral dissertation]. Birmingham: University of Alabama at Birmingham.

Eklund, M. & C. Tjornstrand(2013): Psychiatric rehabilitation in community-based day centres: motivation and satisfaction. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20, s. 438-445.

Fitzsimons, S. & R. Fuller (2002): Empowerment and its implications for clinical practice in mental health. Journal of Mental Health, 11, s. 481–99.

Hansson, L. & T. Bjorkman (2008): Empowerment in people with a mental illness: reliability and validity of the Swedish version of an empowerment scale. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19, s. 32-38.

Mee, J. & T. Sumsion (2001): Mental health clients confirm the motivating power of occupation. British Journal of Occupational Therapy, 64, s. 121-128.

Pinfold, V. (2000): “Building up safe havens . . . around the world”: users' experiences of living in the community with mental health problems. Health Place, 6, s. 201-212.

Tjornstrand, C., Bejerholm, U. & M. Eklund (2013): Participation in day centres for people with psychiatric disabilities: a focus on occupational engagement. British Journal of Occupational Therapy, 73, s. 144-150.

Tse, S., Murray, G., Chung, K.F., Davidson, L., Ng, K.L. & C.H. Yu (2014):  Exploring a recovery concept in bipolar disorder: a decision tree analysis of psychosocial correlates of recovery stages. Bipolar Disorders Journal, 16, s. 366-377.

 

Kommenter:

Mer om

empowerment rehabilitering aktivitet.og.fritid psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen