Endret: 11. februar 2015
ingunn hagen rhp frogner

AKTUELT: -Det er givende å oppleve takknemligheten til pasientene og å se de raske resultatene, sier Ingunn Hagen, fysioterapeut og kognitiv terapeut. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

 

Gir rask hjelp mot angst og depresjon

Gir rask hjelp mot angst og depresjon

Den som banker på døra hos RPH på Frogner i Oslo må ikke vente mange dagene før han får time. De ansatte ser at terapien er virksom, og en tendens til at pasientene kommer seg raskt ut i jobb igjen.

-Det er artig å se hvor fort pasientene våre kommer seg på beina igjen. Når de får klare fakta om symptomene og plagene de har, og helt konkret kunnskap om hvordan de kan snu den vonde sirkelen, skjer ting raskt, sier Ingunn Hagen, som er fysioterapeut og medarbeider på RPH-prosjektet på Frogner i Oslo.

Hun berømmer metoden kognitiv terapi.

-Den er konkret og effektiv, og pasientene kan ta den i bruk selv, konstaterer Hagen.

Får folk ut i jobb igjen

Nå er hun og kollegene spente på resultatet av evalueringen som Folkehelseinstituttet foretar på RHP – pilotprosjektene. Resultatene fra den første puljen med RHP-prosjekter forventer man vil ligge klart til neste år. Den første puljen med prosjekter har fått midler ut året 2015.

-Det blir spennende å høre. For vår del ser vi en tendens til at flere som er sykemeldte kommer seg i jobb igjen i større eller mindre grad etter relativt få behandlinger. sier Maja Berg Kristoffersen, prosjektleder for RPH på Frogner.

Tverrfaglighet betyr god kompetanse

I bunn er hun, som Hagen, fysioterapeut. RPH-teamet på Frogner består for øvrig av psykolog og ergoterapeut. Alle har utdanning i kognitiv terapi. De har også en fastlege tilknyttet prosjektet.

RPH-lederen påpeker at symtombildet til pasientene ofte endrer seg relativt raskt, uavhengig av om de er sykemeldt eller jobber.

-Når de får trygghet og hjelp til å snu situasjonen selv, skjer det ofte en positiv endring. Metoden får frem pasientens egne ressurser, påpeker Berg Kristoffersen.

Malin fikk god hjelp

En av pasientene som har opplevd god bedring er Malin Nesvoll (25). Frognerjenta slet med panikkangst.

-Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten RPH-tilbudet. Fastlegen min henviste meg til en psykiater først, men det hjalp meg ikke. Ingunn på RPH så meg og det jeg slet med. Det har ført til at jeg har jeg fått tilbake det gode, vanlige livet mitt, sier Nesvoll.

Å ufarliggjøre og eksponere

Hagen forteller om en spennende jobb:

-Det er givende å oppleve takknemligheten til pasientene og å se de raske resultatene. Håndfaste forklaringer og råd kombinert med en passe mengde utfordringer er gjerne det som skal til. Det dreier seg om å forklare, ufarliggjøre og å eksponere, slår hun fast.

Finner skjult problematikk

Hun opplever at de gjennom RPH-tilnærmingen oppdager plager som helsevesenet ellers ikke ville oppdaget.

-Siden terskelen er så lav får vi inn en annen type pasienter. Mange er ressurssterke og i jobb, men de sliter med tunge tanker, bekymring eller angst. Når vi nøster opp, hender det vi avdekker problematikk som er mye mer omfattende enn vi trodde. I disse tilfellene henviser vi videre til spesialisthelsetjenesten, sier Hagen.

Håper tilbudet blir permanent

Folk kan ta kontakt uten henvisning fra fastlege.

-Vi føler at vi ofte klarer å finne ut av pasientenes problemer før de har vokst seg for store, og jeg er ganske sikker på at et nasjonalt, fast RPH- tilbud vil være kostnadsbesparende for samfunnet. Folk som sliter med den psykiske helsa vil kunne holde seg mer i jobb, sier Hagen.

Nå håper hun at RPH-tilbudet får bestå, også etter at prosjektperioden med midler fra Helsedirektoratet er over.

 

Rask psykisk helsehjelp
 • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet. Tilskuddet skal bidra til å øke det samlede tilbudet innen psykisk helse i kommunen.
 • Et lavterskeltilbud til personer over 18 år med angst og lettere til moderate problemer med depresjon.
 • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker.
 • Skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.
 • Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for denne pasientgruppen.
 • Skal drives av tverrfaglige team.
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt.

Les mer: Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp på Frogner
 • Er en del av OSCAR, et helhetlig helsetilbud i bydelen. Foruten RPH består senteret av frisklivssentral, dagrehabilitering og demenssenter.
 • Pasientene kan få opp til 15 timer med kognitiv terapi.
Følgende kommuner har fått tilskudd
 • Orkdal
 • Kristiansund
 • Stjørdal
 • Fjell
 • Lørenskog
 • Oslo – bydel Søndre Nordstrand
 • Oslo – bydel Frogner
 • Oslo – bydel Stovner
 • Oslo – bydel gamle Oslo
 • Hurum
 • Molde
 • Modum
 • Notodden
 • Fosen DM IKS
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Stjørdal
 • Nesodden

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid arbeid.og.psykisk.helse god.hjelp.i.et.brukerperspektiv rask.psykisk.helsehjelp praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen