Publisert: 16. september 2015.   Endret: 14. oktober 2015
Rune Rise og Randi Røvik

-Tjenestene må høre på hva brukere og pårørende er opptatt av, og ikke legge opp tjenestene etter hva de tror er best selv, mener bruker- og pårørenderepresentant Rune Riise (t.v.). Her sammen med Randi Røvik fra samarbeidsprosjekt Bindal og ytre Namdalen. Foto: KS. 

-Hva er viktig for deg, spør 61 kommuner

-Hva er viktig for deg, spør 61 kommuner

-Veldig bra med fokus på mennesket og ikke diagnosen, sier brukerrepresentant Rune Riise om KS-prosjektet «Hva er viktig for deg».

På Værnes utenfor Trondheim ble i går og i dag den trettende av totalt 15 samlinger i prosjektet unnagjort. 61 kommuner har det siste året gått sammen om å skape bedre psykisk helse- og rustjenester, bygd på hva brukerne og de pårørende mener er viktig.

Vil ha en dør inn

-Her blir vi lyttet til og tatt på alvor, og vi får det samme faglige påfyllet som helsearbeiderne. Så kan vi ta med våre ulike perspektiver inn i dette felles grunnlaget, og få til gode tjenester, mener Rune Riise, som er både bruker- og pårørenderepresentant.

Prosjektleder Pernille Næss i KS ser et mønster i hva brukere og pårørende ønsker seg fra tjenestene:

-God informasjon om tjenestene, en dør inn og lav terskel er faktorer som nesten alltid kommer fra bruker- og pårørendesiden. Dette ser vi også at mange kommuner har fått til, mener Næss.

Brukere med i forbedringsteam

Hun forteller at det nå gjennomføres en Bruker spør bruker-evaluering av hele nettverket, som kalles KS-nettverket for psykisk helse og rus voksne.

-Der vil vi se hvordan denne satsingen har vært fra brukernes synspunkt, sier hun.

Rune Riise liker vinklingen «Hva er viktig for deg».

-Tjenestene må høre på hva brukere og pårørende er opptatt av, og ikke legge opp tjenestene etter hva de tror er best selv, mener han.

Han er på sin tredje samling i nettverket, som har fått stadig flere brukere og pårørende med.

-Målet med nettverket har vært todelt: Bedre samhandling mellom tjenestene, og utvikling av tjenestene i tråd med brukernes ønsker. Det siste har vi lykkes best med, mener Pernille Næss.

Mellom samlingene følges arbeidet opp ved at kommunene har egne forbedringsteam

-Teamene setter seg mål for forbedringer i tjenestene som de jobber etter, og de har med brukere i teamene, sier Næss.

Mange på laget

Hun tror en av suksessfaktorene har vært at så mange ulike parter har deltatt i samarbeidet.

-Vi har hatt med både NAPHA, Kunnskapssenteret, Erfaringskompetanse og to brukerrepresentanter i styringsgruppa. Samarbeidet har vært fruktbart, og nyttig for kommunene som har fått tilgang til mye ulik kompetanse på samlingene, sier Næss.

Hun håper at arbeidet med forbedring av tjenester ut fra brukernes ståsted blir videreført av kommunene også etter siste samling i slutten av oktober. Rune Riise er helt enig.

-Det må ikke bli som tomme valgløfter i politikken. Det er en del tegn til handling, så jeg har litt tro og håp, sier han.

-Kommunegrenser ofte en terskel

Det å bli kjent med andre brukere, pårørende og ansatte i flere kommuner har vært av stor verdi for ham.

-Vi hører hvordan andre har fått ting til å fungere, sier han.

-Hva fungerer best i Rørvik der du holder til?

-I Rørvik jobber vi på tvers av kommunegrensene, gjennom et samhandlingsteam. Det er veldig lurt. Ofte er kommunegrensene en terskel for å få til et godt tilbud, mener han.

På programmet fra samlingen som var på Værnes utenfor Trondheim 15.-16. september.

Prosjektleder Pernille Næss i KS. Foto: KS.
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

Kommenter:

Mer om

nyheter brukermedvirkning pårørende samhandling ks.læringsnettverk

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen