Publisert: 09. november 2015.   Endret: 08. november 2015
Forbedringsteamet i Askøy kommune, KS Læringsnettverk 2015

PRESENTERTE SIN SAMHANDLINGSMODELL: Forbedringsteamet i Askøy kommune: f.v Ine Sture, Rigmor Storås, Liv Astrid Olsen, Ingrid Birgitte M. Olsen og Linn Lygre.

 

Lager nettsider for å styrke samhandling

Lager nettsider for å styrke samhandling

Nettsider der brukere og pårørende, ansatte i kommunen og ansatte i spesialisthelsetjenesten skal dele nyttig informasjon og komme i kontakt med hverandre, er snart klare i Askøy kommune.

Før jul får Askøy kommunes nettsider et helt nytt område som skal bidra positivt til samhandling.

-Det skal være lett å orientere seg for tre ulike parter i rus- og psykisk helsearbeid, og knapper fører inn til innhold tilpasset de ulike partene, sier Ine Sture, leder for Leder Rus- og psykisk helsetjeneste i Askøy kommune.

På KS Læringsnettverk i Oslo nylig presenterte forbedringsteamet fra Askøy modellen de har arbeidet med siden første samling i nettverket for et år siden.

Hvem bør samhandle mer?

Det første de gjorde var å undersøke hva det var viktigst å forbedre seg på i Askøy.

-Vi fant ut at det stod dårlig til med både samhandling og brukermedvirkning, og bestemte oss for å legge til rette for bedre informasjonsflyt mellom brukere og pårørende, kommunalt ansatte (inklusive rådgivere med brukererfaring) og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

På sosiale medier

En Facebook-side for rus- og psykisk helsetjenestes aktivitetssenter er allerede oppe og går.  Målet med denne er først og fremst å nå ut til brukerne og kanskje lokke flere som har behov for det til senteret.

-De ansatte er redaktører og legger ut bilder og info om det som skjer, sier Ine Sture.  

Tilgjengelige for hverandre

Nå er også nettsidene snart klare. Her vil det ligge mye viktig informasjon.

Alle de tre partene som bør samhandle, skal finne informasjon fra hverandre som de har bruk for, og de skal lett kunne komme i kontakt med hverandre. Spesialisthelsen skal for eksempel legge ut alle samarbeidsavtaler. ROP-forløp og psykose-forløp blir beskrevet.

-Slik blir vi på vår side for eksempel bedre oppdatert på det som skjer på faglig nivå i spesialisthelsetjenesten, sier Ine Sture.

Forenkle arbeidet

For brukere og pårørende blir det også enklere å finne frem i systemet. Nettsiden får en egen knapp med inngang til informasjon om pårørendeoppfølging. Videre blir kommunens ansatte geleidet til en side der alle arbeidsrutinene vil ligge tilgjengelig.

-Ja, målet er å forenkle livet for oss alle, sier Ine Sture.

Hva skjer?

Nettsidene får også et eget kampanjefelt for aktuell aktivitet. Dette skal for eksempel kunne brukes når Camp Herdla går av stabelen i Askøy. I år deltok 350 personer på den fire dager lange: Aktivitetsuken for personer innen psykisk helse i Hordaland.

-Askøys naturområder brukes disse dagene til alle slags aktiviteter, fra kanopadling til kokekunst. Da er det fint å kunne nå potensielle deltakere, sier  Sture.

Bedre enn noen gang

Arbeidet med innhold til nettsidene har i seg selv styrket samarbeidet. Både kommunens rus- og psykisk helsetjenester, forvaltningen, rådgivere med brukererfaring, NAV og spesialisthelsetjenesten er representert i forbedringsteamet som har jobbet med denne felles samhandlingsmodellen.

-Nå har vi fått en langt bedre dialog enn vi noen gang har hatt. Det er blitt enklere for oss når vi lurer på noe, fordi vi har fått et kontaktnett vi ikke hadde, sier Ine Sture.

NETTSIDE - SKISSE: Tjenester til voksne innen rus og psykisk helse får eget område på kommunens nettsider.
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Kommenter:

Mer om

samhandling ks.læringsnettverk brukermedvirkning informasjon ks.læringsnettverk.oslo askøy nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen