Publisert: 12. november 2015.   Endret: 13. november 2015
COLOURBOX532839 people

Boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte - nasjonal konferanse

Boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte - nasjonal konferanse

Bosettinger av flyktninger er det svært dagsaktuelle hovedtemaet på den nasjonale boligsosiale lederkonferansen som ble holdt i Oslo 12. november. Video fra konferansen vil bli lagt ut på nett.

I tillegg til flyktningesituasjonen, ville konferansen ta opp erfaringer og utfordringer knyttet til å fremskaffe nok egnede boliger til andre vanskeligstilte. Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid "Bolig for velferd" har nå vært virksom i ett år; hva er status og videre planer her? Bolig og tjenester til mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser vil ikke minst være et tema i forbindelse med at regjeringens opptrappingsplan mot rus legges frem i høst.

Petter Dahle, nestleder i NAPHA holdt foredraget «Bolig først. Lokalt arbeid innen rus og psykisk helsearbeid, hva vet vi - hva virker? »

Bosette flyktninger - hva gjør vi?

Jan Tore Sanner (Kommunal- og moderniseringsminister) og Cecilie Brein-Karlsen (statssekretær i Helse- og omsorgsdepartement) var blant innlederne.

Konferansen, som er for ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere, og arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og KS, fikk i år rekordstor oppslutning. Den opprinnelige rammen for dagen var den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, samt den forestående opptrappingsplanen mot rus, men naturlig nok fikk utfordringen at kommunne må bosette flere flyktninger størst oppmerksomhet.  

For ledere i kommunene

220 personer deltok på  det fulltegnete arrangementet,  men alle kunne følge konferansen live på nett. Alle innlegg og foredrag blir også lagt ut på Husbankens nettider i ettertid.

Boligsosial lederkonferanse holdes årlig, og dette var den 8. i rekken.  

Nytt av året var en dialog med representanter fra kommuner, en privat utbygger og en ideell organisasjon som jobber boligsosialt der skoen trykker.

 

PROGRAMMET 12.11.2015:

10.00 Åpning

Harald Assev, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10.10 Lokalt boligmarked under press – hva kan kommunene gjøre?

 Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

10.30 Fra utenforskap til inkludering – viktige rammevilkår for boligsosialt arbeid

Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS

10.50 Bosetting av flyktninger – det er i kommunene det skjer!

Ronny Røste, politisk rådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

11.10 IMDis arbeid med bosetting av flyktninger

Geir Barvik, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

11.10 Lunsj – enkel servering i foajeen

12.15  Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet

 Cecilie Brein-Karlsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

12.35  Bolig først. Lokalt arbeid innen rus og psykisk helsearbeid, hva vet vi – hva virker?

Petter Dahle, nestleder ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

13.00  Bedre resultater ved samordnet offentlig innsats. Fylkesmannen som motor for økt bosetting av flyktninger

Lars Sponheim, fylkesmann i Hordaland

13.20 Bolig for økt velferd. En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt

Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken

13.40  Benstrekk og påfyll

13.55 Fremskaffelse av egnede boliger til vanskeligstilte. En dialog mellom utvalgte kommuner og sentrale samarbeidspartnere

Ordstyrer: Katrine Mauseth Woll, avdelingsdirektør ved Husbanken øst

14.45 Oppsummering og avslutning

Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder «Bolig for velferd» i Husbanken

 

Boligsosial lederkonferanse i Oslo, 12. november, 2015

Boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte, felles mål - felles ansvar

Kommenter:

Mer om

bolig flyktninger rusproblem.og.psykisk.lidelse konferanser foredrag nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen