Endret: 11. september 2016
golf grønn glede

- GOLF GJØR FOLK GLADE: Svein Einarsbøl, mellomleder i helse og omsorg, Asker kommune og Lise Bjørnstad, spesialrådgiver i Norges Golfforbund, ser at mange som sliter med psykiske lidelser eller rusproblemer får det bedre av å spille golf. (Foto: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Golf for den psykiske helsa

Golf for den psykiske helsa

Golfklubber over hele landet har aktivitetstilbud for mennesker som sliter med psykiske eller andre helseplager. Nå ønsker Golf- Grønn Glede mer samarbeid med frisklivssentralene.

-Å spille golf gir stor helsegevinst, både psykisk og fysisk. Sporten er sosial, og man er i fysisk aktivitet. Golf passer for mange typer mennesker, konstaterer Svein Einarsbøl, mellomleder i helse og omsorg, Asker kommune.

Prosjektet Golf- Grønn Glede har eksistert i 11 år, og har ført til en bedre hverdag for mange. Hele 39 golfklubber, fra Alta i nord, til Kristiansand i sør, er med på satsningen, som innebærer at personer med psykiske eller fysiske helseplager, og/ eller rusproblematikk kan ut og spille golf.

Ønsker mer samarbeid

Frivillige fra golfklubbene er med på å tilrettelegge rundt, eller er med som ledsagere, og personer fra kommunehelsetjenesten deltar.

- Nå ønsker vi mer samarbeid med frisklivssentralene. Vi tenker det kan være en god måte å videreutvikle satsningen på, sier Gøril Hansen, inkluderingskonsulent i Norges Golfforbund.

Golfforbundet søker midler årlig fra blant andre Norges Idrettsforbund, Kreftforeningen og Extra-stiftelsen, for å opprettholde tilbudet.

-Vi bruker en del ressurser på det. Men prioriterer det fordi vi synes det er viktig, poengterer Hansen.

Fysisk aktivitet og mestring

I Asker er det ikke uvanlig at kommunens støttekontakter tar med seg brukere på golfbanen, stadfester Einarsbøl.

-Golf gir sosialt nettverk, man møter andre mennesker og får en større livskvalitet. Den fysiske aktiviteten og mestringsfølelsen man kan få på banen er viktig for mange, sier han.  

Årlige evalueringer viser stor nytteverdi

Hvert år evalueres tilbudet, gjennom at deltakerne fyller ut et spørreskjema. De rapporter tilbake, på egen helse og trivsel.

-Vi ser at en veldig stor prosentandel av brukerne av Golf- Grønn Glede vil fortsette med sporten. De fleste sier at golf gjør dem i godt humør. De blir glade av å spille golf, og totalt sett mer fysisk aktive. Den sosiale arenaen som golfbanen er, er svært viktig for de som er med på tilbudet, sier Einarsbøl.

Gratis lån av utstyr

Hvilket opplegg den enkelte golfklubben har i forhold til Golf- Grønn Glede varierer, men totalt sett kan man si at klubbene jevnt over tilbyr deltakerne rimelig medlemskap og gratis lån av utstyr.

De får også med seg ledsager. I flere golfklubber samles et inn utstyr blant medlemmene, slik at man skal ha golfkøller å tilby til de som deltar på tiltaket.  

Egen golfturnering

-Inngangsbilletten er lav, slik at den enkelte skal ha mulighet for å fortsette med sporten over tid. Et stort poeng med dette er at folk ikke må eie utstyr selv. Golf - Grønn Glede skal være et lavterskeltilbud, sier Einarsbøl.

Hvert år arrangeres GGG Open, en årlig turnering for deltakere og ledsagere i Golf – Grønn Glede, samt klassifiserte spillere. En artig begivenhet for de som deltar.

  • Prosjektet Golf Grønn Glede presenterte seg selv på folkehelsekonferansen som foregår i Oslo i disse dager.
Friskliv, læring og mestring - med brukerne i sentrum
  • Nasjonal konferanse, forgår i Oslo, 18.11- 20.11
  • Hovedtemaer: Samhandling om forebyggende og helsefremmende arbeid og brukermedvirkning
  • Arrangører: Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
Golf - Grønn Glede
  • Et tilrettelagt golftilbud. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å drive aktivitet etter egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.
  • Et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med Mental Helse, Diabetesforbundet, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Kreftforeningen og Codan Forsikring/ Lyberg & Partnere.

Kommenter:

Mer om

nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse fysisk.aktivitet helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen