Publisert: 02. desember 2015.   Endret: 02. desember 2015
Pål Berger og Ellen Helen Aarre

SKJER MYE BRA: Pål Berger fra RIO og rådgiver hos fylkesmannen i Rogaland Ellen Helen Aarre er enige om at det skjer mye bra når det gjelder holdninger til og ansettelse av erfaringskonsulenter i Rogaland. Foto: Kristin Trane/napha.no.

Erfaringskonsulenter i halvparten av kommunene

Erfaringskonsulenter i halvparten av kommunene

13 av 26 kommuner i Rogaland har søkt tilskudd for å ansette erfaringskonsulenter i psykisk helse - og rustjenestene.

-Å stå her i dag er en av de artigste dagene jeg har hatt siden jeg begynte å jobbe som erfaringskonsulent. Det at vi er kommet så langt som dette i Rogaland er utrolig bra, sier Pål Berger fra RIO.

Var ofte en sint mann

Berger har jobbet i over sju år som det han kaller likemann. Han ser en svært positiv endring i Rogaland de siste årene.

-De første årene var jeg mye en sint mann. Vi er kommet så utrolig mye lenger enn vi var, og jeg håper vi fortsetter den fremgangen sier han.

Har skjedd holdningsendring

Berger trekker frem at det er skjedd en endring når det gjelder holdninger til erfaringskonsulenter. Han sier at han i begynnelse opplevde en skepsis, en skepsis han ikke ser i noen særlig grad lenger.

-Jeg opplever det er skjedd en endring, det har vært en prosess, sier han. 

De viktige ildsjelene

Berger tror hovedgrunnen til at de har kommet så langt i Rogaland er at brukerorganisasjoner som RIO og andre var tidlig ute med å jobbe for å få erfaringskonsulenter inn i tjenestene.

- I tillegg har det vært ildsjeler i noen kommuner, i spesialisthelsetjenesten og i KORFOR, som har sett verdien i brukerkompetanse også innen forskning. Vi har hatt brukere som har vært veldig synlige, i kurs og konferansesammenheng. Dette har gjort at vi har utviklet en brukerkompetanse på mange nivåer, sier Berger.

Nylig besøkte han et seminar om erfaringskonsulenter i Rogaland fylke. Seminaret ble arrangert av Fylkesmannen i Rogaland, for de kommunene i fylket som har søkt om tilskudd til å ansette erfaringskonsulenter.

Fylkesmannen ble nysgjerrig

Rådgiver hos Fylkesmannen Ellen Helen Aarre sier at de syntes det var svært positivt da de oppdaget at totalt 13 av 26 kommuner var involvert i søknader om tilskudd til erfaringskonsulenter. De tok initiativ til å arrangere seminaret, og var nysgjerrig på årsakene til at det var så mange søknader.

-Vi ble interessert i arbeidet med erfaringskonsulenter fordi så mange som 13 av kommunene i Rogaland har benyttet seg av muligheten til å søke om prosjektmidler til å ansette erfaringskonsulenter, sier Aarre.

Tilskuddsordningene det er snakk om heter «kommunalt rusarbeid» og «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov».

-Jeg blir møtt med respekt

Både store og små kommuner har søkt om tilskudd. Noen har hatt erfaringskonsulenter ansatt lenge, mens andre så vidt er kommet i gang. Gjennomgående formidlet erfaringskonsulentene som var til stede at de hadde blitt tatt godt imot av kommunene. Det ble brukt ord som "Jeg har blitt møtt på en utrolig god måte, jeg blir møtt med respekt, jeg blir sett på som en av, ikke en i tillegg".

Aarre sier hun tror det handler både om en interesse for recovery, og at Rogaland har og har hatt sterke brukerorganisasjoner.

 -Enkelte kommuner, frivillige organisasjoner og helseforetak i Rogaland har ansatt erfaringskonsulenter i flere år. En rekke fagpersoner har vært interessert i Recovery-tankegangen, der likemannsprinsippet anses å være et viktig element. Disse faktorene, og antageligvis flere andre, kan ha vært med på å utvikle en positiv holdning til at «tradisjonelle fagfolk» og erfaringskonsulenter kan utfylle hverandre, sier Aarre. 

Kommenter:

Mer om

nyheter erfaringskonsulent

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen