Publisert: 22. januar 2016.   Endret: 18. september 2018
Jøran

FIKK EGEN BOLIG: -Jeg smiler hver gang jeg går ut av blokka mi - og hver gang jeg går hjem, sier Jøran, som er med i filmen Housing First - life begins at home. Foto: Baldurfilm.

Fulgte bostedsløse på veien til bolig

Fulgte bostedsløse på veien til bolig

-Housing First er det beste som har skjedd Norge siden Gerhardsen, mener deltaker i ny film som følger fire personer fra de er bostedsløse til de får bolig.

Housing First - life begins at home heter filmen som ble vist i Vår Frues kirke i Trondheim 20. januar. Filmen viser hvordan prinsipper fra Housing First-modellen blir anvendt av tre ansatte i prosjektet Housing First i Trondheim.

Opphavsmannen til Housing First, Sam Tsemberis, figurerer også i filmen. Han poengterer blant annet at når det gjelder tjenestene som ytes, er det ikke bare hva som gjøres, men også hvordan de ansatte gjør det som er viktig.

-Må løfte sosial boligpolitikk

Mange mennesker hadde møtt opp i Vår Frues Kirke i Trondheim 20. januar for å overvære visningen av den første norske filmen om Housing First. Her var folk fra ulike deler av samfunnet: Hjemløse, fattige, ansatte i kirka, fagfolk og frivillige fra ulike deler av hjelpesystemet.  Etter filmen var det paneldebatt med flere av de involverte i filmen.

Jøran, som er en av deltakerne i filmen, forteller at han med Housing First endelig fikk den hjelpa han trengte på veien fra bostedsløs til egen bolig.

-Housing First er det beste som har skjedd Norge siden Gerhardsen, sier Jøran, og mener med at man er nødt til å løfte opp den sosiale boligpolitikken i Norge slik Gerhardsen i sin tid gjorde.

På spørsmål om han opplever sin nye bolig som et hjem, svarer han:

-Jeg smiler hver gang jeg går ut av blokka mi -og hver gang jeg går hjem! 

En film som berører

Formidling fra helse- og sosialfeltet preges av skriverier, rapporter og postulater fra talerstoler og scene. Hva skjer når vi løfter blikket opp og prøver å forstå det som skjer gjennom bilder, hverdagssnakk og musikk? Det er det Rune Schytte i Baldurfilm har forsøkt å gjøre med filmen han har laget om Housing First i Trondheim.

-Jeg forsøker gjennom filmen å gi et levende innblikk i livene disse menneskene lever, og formidle det håpet som skapes knyttet til det å få en vanlig bolig. For folk flest kan dette virke trivielt, men for den som har vært hjemløs i lang tid handler det om noe langt mer. Vi har fulgt fire deltakere i over ett år for å få et langsiktig perspektiv på prosessen, sier Schytte.

Utgjør en forskjell

-Det er ulikt alt som jeg har vært borti før – de er liksom litt rundere i kantene, sier Jøran på spørsmål om hva som gjør at Housing First virker.

Anders Nilsen i Housing First-teamet fremhever at det er et samarbeid, der det er brukerens behov som styrer hjelpa de får, og at dette står i kontrast til andre modeller der det stadig stilles krav til brukeren.

34 har fått bolig

Nilsen sier at selv om de ikke har gjort en evaluering hittil, ser det ut som de i Trondheim har samme resultat som i USA: At det for 80 prosent blir en varig bolig. I sammenheng med den varige boligen ser en også redusert rusbruk og færre innleggelser i psykisk helsevern.

Han fremhever at det å få en bolig bare er starten på en prosess, men at det er en viktig forutsetning for andre områder for livskvalitet. Hittil har 34 mennesker fått bolig, og målet er at ordningen skal gå over fra å være et prosjekt til å bli en varig ordning i Trondheim kommune.

Fra idé til film

Idéen til filmen oppstod for et par år siden, da flere av de involverte begynte å snakke sammen om at det ville være flott å kunne dokumentere arbeidet på andre måter enn skriftlig rapportering. Rådgiver Gunn Sølvi Nyeggen i Trondheim kommune forteller at kommunen tidligere har gjort seg gode erfaringer med bruk av film som formidlingsmedium. Sammen med Baldurfilm og Husbanken så det som viktig å formidle Housing First modellen gjennom å lage en film.

Godt fornøyd med resultatet

Kristin Myraunet Hals fra Husbanken sier at hadde erfaring med Balder Film fra tidligere.

-Vår bestilling, som er knyttet til den økonomiske støtten, er at filmen i tillegg til å få frem betydningen av å ha bolig for enkeltindividet, skal kunne formidle metoden Housing First bygger på, slik at den kan brukes i opplæring til andre kommuner som er interesserte, sier Hals.

-Vi er veldig godt fornøyd med resultatet! Filmen er nær, men samtidig kommer prinsippene i metoden som respekt, valgfrihet og brukerens selvbestemmelse tydelig frem. Videre synliggjør den at bolig er en veldig viktig forutsetning for alle andre livsområder, men at det likevel bare er starten på et nytt liv, sier hun.

Nå ligger filmen ute på Husbankens nettside og på Facebook, og lever sitt eget liv. Så er det opp til hvert enkelt regionkontor om de vil bruke den til opplæring i kommunene.

Rune Schytte fra Baldurfilm og Kristin Myraunet Hals fra Husbanken. FOTO: Petter Dahle/napha.no.

Kommenter:

Mer om

housing.first god.hjelp.i.et.brukerperspektiv bolig empowerment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen