Publisert: 29. januar 2016.   Endret: 15. mars 2016
Rachel Perkins

TANKEVEKKENDE: -Norge har det største gapet i Europa mellom arbeidsledige i generell befolkning og for personer med psykiske helseproblemer. Dette er tankevekkende, sier Rachel Perkins. FOTO: Siri Bjaarstad/napha.no.

Jobb viktigere enn psykolog

Jobb viktigere enn psykolog

-Holdninger som at jobb er for stressende for mennesker med psykiske helseproblemer råder fortsatt hos fagfolk. Vi må heve våre forventninger til folk, mener den engelske psykologen Rachel Perkins.

Rachel Perkins mener at arbeid må være en av kjerneaktivitetene i helsetjenestene.

-Folk trenger hjelp til å få et liv, mye mer enn de trenger en psykolog, sier hun.

Ikke nok prioritert

Tirsdag 26. januar åpnet hun konferansen «Hull i CV ‘en – veien tilbake» på Diakonhjemmet sykehus i Oslo, med et glødende innlegg om betydningen av arbeid. 250 deltakere lyttet begeistret.

Perkins er tydelig på at arbeid ikke er nok prioritert i psykiske helsetjenester. Hun viser til forskning som sier at rundt halvparten av de som mottar hjelp i spesialisthelsetjenesten ønsker jobb, men at svært få får bistand til dette.

-Norge har det største gapet i Europa mellom arbeidsledige i generell befolkning og for personer med psykiske helseproblemer, sier Perkins.

Det betyr at selv om Norge har lavest arbeidsledighet i hele Europa, så er andelen med psykiske helseproblemer som står uten jobb lik de andre landene i vår del av verden. Dette er tankevekkende, mener Perkins.

-Må heve våre forventninger

Perkins har 30 års erfaring fra helsetjenestene i England. Hun mener at det største hinderet for at flere får tilgang til ordinært, lønnet arbeid er de lave forventningene hos folk som skal hjelpe dem.

-Holdninger som at jobb er for stressende for mennesker psykiske helseproblemer råder fortsatt hos fagfolk. Vi må heve våre forventninger til folk, vi må fortelle historiene om alle som lykkes, og dette må være tema i behandlingen, mener Perkins.

Hun understreker at all forskning viser at ingen på forhånd kan vite hvem som får jobb, og at det derfor er så utrolig viktig å snakke med folk om jobb tidlig i et behandlingsforløp.

-Det som spiller inn er om du ønsker jobb, og om du tror du kan, og dette har jo klar sammenheng med forventningene i omgivelsene, sier psykologen og forskeren.

Jobb og behandling samtidig fungerer

Perkins mener at løsningen for å inkludere flere mennesker med psykiske helseproblemer som ønsker seg jobb er å tenke jobb og behandling samtidig.

Hun viser til utprøvingen av individuell jobbstøtte (IPS) i Norge, og sier at det hun har fått innsyn i så langt er svært lovende.

-Jeg vet at forskningen ikke offentliggjøres før mot slutten av dette året, men jeg må si at mitt inntrykk er at det gjøres mye bra arbeid på dette området i Norge, sier hun.

-Hjelp de som ønsker å jobbe

Budskapet hennes er tydelig:

-Hjelp de som ønsker å jobbe, og de som kanskje tror de vil. Hev forventningen til folk med psykiske helseproblemer, og se på arbeid som en naturlig del av behandlingen, avslutter Perkins. 

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse ips helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen