Publisert: 03. februar 2016.   Endret: 04. februar 2016
Hilde Nøkleberg og Berit Hjorthen

ØNSKER TETTERE SAMARBEID: Selvhjelp Norge, her ved Hilde Nøkleberg (til venstre) ønsker et tettere samarbeid med norske kommuner. Berit Hjorthen, som selv har deltatt i selvhjelpsgruppe, anbefaler norske kommuner å ha dette som ett av sine tilbud etter at folk har deltatt på KiD-kurs. Foto: Kristin Trane/napha.no.

 

Brøt isolasjon med selvhjelpsgruppe

Brøt isolasjon med selvhjelpsgruppe

Berit Hjorthen strevde med depresjon, var ofte alene og lukket seg mye inne i seg selv. Gjennom en selvhjelpsgruppe kom hun seg ut av isolasjonen.

-For meg tok det tid å tørre å åpne seg. Det har vært godt å være del av en gruppe der folk faktisk lytter, og bidrar til å gi meg et speilbilde av meg selv. Jeg er kommet nærmere meg selv, og kommet ut av isolasjon, selv om jeg enda har noen skritt å gå, sier Berit Hjorthen.

-Fikk en trygghet

Etter å ha deltatt på et Kurs i depresjonsmestring (KiD-kurs) gjennom Frisklivssentralen fikk hun for to og et halvt år siden tilbud om å fortsette i en selvhjelpsgruppe på Nesodden utenfor Oslo.

-Det var veldig bra at kommunen gav dette tilbudet. Det ville blitt et tomrom når KID-kurset var avsluttet. Jeg fikk en trygghet gjennom å vite at jeg fortsatt hadde et gruppetilbud etter at KID-kurset var ferdig, sier Berit.

-Kan hjelpe deg videre

Nesodden kommune har over flere år samarbeidet med Selvhjelp Norge, og blant annet tilbudt alle som deltar på KID-kurs muligheten til å fortsette i selvhjelpsgruppe etterpå. For Berit Hjorthen betydde dette mye.

-I en selvhjelpsgruppe sitter det mange og hører på hva en sier. Du får innspill fra mange forskjellige personer. Noen innspill kan du kjenne ikke treffer deg, mens andre kan hjelpe deg videre.  Det gir grobunn for refleksjon og vekst, mener Berit.

Viktige støttespillere

Gruppen hennes møtes to ganger i måneden. Hun beskriver Nesodden kommune og Selvhjelp Norge som viktige støttespillere. Kommunen stiller med lokale, og bistår gruppen ved behov.

-Vi hadde oppfølging i starten av hun som hadde KID-kurset. Hun hjalp oss å komme i gang. Nå er det ikke like tett, men vi vet vi kan ringe henne om det er noe. Vår gruppe har ikke trengt mye hjelp. Vi har funnet en struktur som funger godt for oss, men det har vært en trygghet å ha kommunen i bakhånd, sier hun. 

-Gir ringvirkninger

Berit mener Nesodden kommune har vært gode på å gi tilbud til mennesker med lettere psykiske utfordringer.

-Nesodden har virkelig tatt dette på alvor. De har gått bredt ut med informasjon om tilbudet, og har hatt dyktige kursledere. Det gir ringvirkninger, fortsetter hun.

God hjelp med lite ressurser

Hjorten anbefaler flere psykisk helse- og rustjenester å tilby selvhjelpsgrupper. Hun mener dette er en måte å nå ut med god hjelp til flere uten at det krever mye ressurser av kommunen. 

- Flere kommuner bør ta kontakt med Selvhjelp Norge for å få veiledning. De som har KID-kurs bør tilby selvhjelpsgruppe i etterkant til de som ønsker det, avslutter hun.

Kommenter:

Mer om

nyheter selvhjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen