Publisert: 10. februar 2016.   Endret: 11. februar 2016
To glade damer signerer jobbkontrakt.jpg

PRØVES UT FEM STEDER: Fem av 450 NAV-kontor i Norge deltar i et forsøk på å se om NAV selv kan klare å få flere mennesker med psykiske eller fysiske helseproblemer ut i jobb enn det arbeidsmarkedsbedrifter klarer. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Tett oppfølging i NAV får folk i jobb

Tett oppfølging i NAV får folk i jobb

Lokalt NAV-kontor får dobbelt så mange med psykiske eller fysiske helseproblemer ut i jobb selv, som når de bruker pengene på arbeidsmarkedsbedrifter.

-Dette har vært drømmen for oss som jobber i Nav. Vi har lenge sagt: Tenk om vi hadde fått disse pengene selv! Nå har vi fått det, og resultatet er fantastisk, sier Per Olav Gundersen, avdelingsleder ved oppfølgingsavdelingen ved Nav Heimdal, til Adresseavisen.

-En revolusjon

NAV bruker cirka 2,5 milliarder kroner i året på arbeidsmarkedsbedrifter, ifølge avisa. Ved å bruke noe av pengene selv, har NAV Heimdal i Trondheim vist at de får dobbelt så mange ut i jobb.

- Det er en revolusjon det vi har fått til uten ekstra midler: Dobbelt så mange får jobb og dobbelt så mange får tilbud om oppfølging, i tillegg til at vi får et mye tettere samarbeid med næringslivet, sier avdelingsleder for prosjektet Tore Haller, til avisa.

-Håper alle får jobbe slik

Fem av 450 NAV-kontor i Norge deltar i et forsøk på å se om NAV selv kan klare å få flere mennesker med psykiske eller fysiske helseproblemer ut i jobb enn det arbeidsmarkedsbedrifter klarer. Prosjektet startet opp i 2013, og har midler ut året. Lederen av prosjektet på Heimdal håper at denne måten å jobbe kan bli fremtidens NAV.

-Jeg håper vi får fortsette med dette, og at alle NAV-kontor får jobbe slik, sier Tore Haller.

64 prosent i jobb

I fjor var det 108 arbeidssøkere, eller 64 prosent av alle deltakerne i prosjektet, som fikk jobb.

- Dette er et veldig høyt tall. Etter gammel modell, med bruk av arbeidsmarkedsbedrifter, var det godt under 40 prosent som fikk jobb, sier Haller.

-Mye tettere på

NAV Heimdal har ansatt 11 veiledere som jobber med 15 jobbsøkere hver, og de jobber sammen i et team.  

-Vanligvis har en Nav-veileder ansvar for over hundre brukere, så det å begrense antallet til 15 gjør at vi kommer mye tettere på brukerne og arbeidsgiverne. Opplegget blir mer skreddersydd, sier Per Olav Gundersen.

Prosjektet øker ifølge avisa effektiviteten betydelig. Det jobbes raskere, og flere får tilbud om hjelp. 168 brukere fikk i fjor tilbud om avklaring og tett oppfølging, og det er omtrent dobbelt så mange som etter gammel modell.

-Næringslivet har stilt opp

Tallene viser at det er billigere for NAV å ha egne ansatte som driver med tett oppfølging og kontakt med arbeidsgivere, enn det er å kjøpe tjenester av arbeidsmarkedsbedrifter. Tore Haller forteller til Adresseavisen at samarbeidet med næringslivet har gått over all forventning:

-Næringslivet har stilt opp og tatt folk inn i trening og for fast jobb. Samtidig har vi kommet atskillig tettere på den enkelte arbeidsplass, og der har vi greid å skape et godt tillitsforhold, sier Haller.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen