Publisert: 07. mars 2016.   Endret: 19. september 2016
Deltakere i nettverk

NYTT SAMARBEID: Fire sørlandskommuner vil sammen bli bedre til å levere tjenester som den enkelte etterspør og trenger, innen både sosialt arbeid, barnevern, rus og psykisk helse. Her fra første samling i det nye nettverket 3. mars. Foto: Siri Bjaarstad/napha.no.

Vil vite at hjelpen hjelper

Vil vite at hjelpen hjelper

-Jeg var så hungrig etter å vite om det jeg gjorde faktisk førte til at de jeg skulle hjelpe fikk det bedre, sier psykiatrisk sykepleier Nina Juliussen, som bruker tilbakemeldingsverktøyet KOR.

-Ofte opplevde jeg at brukerne svarte ja på at det fungerte, selv om det ikke skjedde endring i livene deres, sier Juliussen om tiden før tjenesten hun jobber i tok i bruk Klient- og resultatstyrt praksis (KOR).

Lærer å «sitte på hendene»

Juliussen jobber i Rask psykisk helsehjelp-teamet i Kristiansand. Hun deltar i et nyopprettet nettverk av fire sørlandskommuner. Sammen skal de bli bedre til å levere tjenester som den enkelte etterspør og trenger, innen både sosialt arbeid, barnevern, rus og psykisk helse. KOR er verktøyet deres i dette arbeidet.

-Dette verktøyet hjelper oss i å bli bedre på å lytte, til å sitte litt på hendene våre, og virkelig bli lydhør for hva som er viktig for brukeren. For å lykkes må vi få tak i brukerens mål, sier psykolog i Kristiansand kommune, Kenneth Haugjord.

Den rette drahjelpen

Haugjord er en av motorene for å implementere KOR i kommunale tjenester på Sørlandet. Han ønsker at kommunene jobber mer med tjenesteutvikling på systemnivå, og mener at KOR gir den rette drahjelpen.

-Vi må evaluere tjenestene våre. Det er så viktig å vite at tjenestene fungerer, at vi gir brukerne det de trenger. Det handler også om å bruke ressursene på best mulig måte, sier Haugjord.

-Må flytte noen steiner i meg selv

Nina Juliussen mener KOR bidrar til at de som jobber med psykisk helse må ut av sin egen komfortsone.

-Det som fascinerer meg med KOR er spesielt den delen som går på tilbakemeldingene til meg som fagperson. Hvis personen jeg skal hjelpe ikke blir bedre, ja så må jeg gjøre noe annerledes. Jeg må flytte noen steiner i meg selv, strekke meg og ta ansvar for at samarbeidet mellom meg og brukeren faktisk fører til noe, sier hun.

Godt at noe er målbart

-Da jeg startet med å bruke KOR som tilbakemeldingsverktøy, kjente jeg at noe faktisk er målbart. Dette gjorde godt, fortsetter den engasjerte psykiske helsearbeideren.

Hun er overbevist om at KOR bidrar til å skape bedre tjenester.

-KOR har gitt meg retning. Det løfter meg, og gir meg tilbakemeldingene jeg trenger for å kunne bli en bedre hjelper, sier Juliussen.

-Vi trenger hverandre

3. mars møtte hun de andre kommunene i KOR-nettverket på Sørlandet. Hun mener nettverk trengs for å klare å holde oppe den faglige utviklingen.

-Jeg håper at vi gjennom dette nettverket på Sørlandet skal kunne utvikle et system for veiledning av hverandre. Sammen med gode IT-løsninger tror jeg det er det som skal til for å implementere KOR i kommunene. Vi trenger hverandre for å bli bedre, avslutter Juliussen.

-Heier på dere

Tonje Valensuela fra fylkesmannen i Agder var med på nettverkssamlingen. Hun mener at KOR er brukermedvirkning på sitt beste.

- Vi heier på dere i kommunene som driver med KOR. Personlig har jeg stor tro på tilbakemeldinger fra den som mottar hjelpen. Det er god navigasjon for tjenestene, mener Valensuela, som er utdannet barne- og ungdomspsykiater.

Forskning på egen praksis

Gunnhild Ruud Lindvig er tilknyttet institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder (UiA). Hun er invitert inn i nettverket for å støtte opp om mer forskning på KOR i kommunale tjenester.

-Vi kan være sparringspartner når kommunene vil finne ut mer om egen praksis. Vi kan gi KOR større plass i våre utdanninger, og vi kan koble på masterstudenter som ønsker å forske på temaet. Recovery-tankegangen er sentral hos oss, og KOR går rett inn i dette, sier Lindvig.

-Sørlandet har kommet langt

Birgit Valla, som leder Stangehjelpa i Hedmark, er invitert til nettverket denne torsdagen i Kristiansand for å inspirere til videre tjenesteutvikling ved bruk av KOR. Stangehjelpa baserer hele tilbudet sitt på tilbakemeldinger fra brukerne gjennom dette tilbakemeldingsverktøyet. Valla holder KOR-fanen høyt i Norge, og skryter av kommunene i sør.

-Dere har skjønt det! Dere har fått til en langvarig tankegang rundt dette, og det er helt sentralt for å lykkes. KOR handler om mye mer enn et verktøy. Det handler om utvikling av tjenestene i en retning brukerne faktisk har behov for, og her har dere kommet langt. Dere kan være til inspirasjon for andre kommuner, mener Valla.

-For å lykkes må vi få tak i brukerens mål, sier psykolog i Kristiansand kommune, Kenneth Haugjord.

Kommenter:

Mer om

nyheter brukerorientering recovery kor fit feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen