Publisert: 20. juni 2016.   Endret: 20. juni 2016

Stig-Erik Knutsen i en innendørsturnering som foregår i simulator.

Golf som terapi

Golf som terapi

Stig Erik Knutsen er deltaker i prosjektet Golf som terapi, og har etter kort tid kjent at det gir positive ringvirkninger.

Han har lenge vært på jakt etter en aktivitet som passer:

-Jeg har mange ressurser og ferdigheter, men har latt fokuset på hindringer styre meg, sier Knutsen.

Rastløs og ressursrik

Ulike aktiviteter har blitt testet ut, men han har tidligere blitt stoppet av hindringer som økonomi eller helseproblem. Stig Erik har diagnosen schizoid personlighetsforstyrrelse. Å være innadvendt, og trekke seg fra sosiale sammenhenger, er et kjennetegn ved personer som får denne diagnosen. Selv beskriver han seg som en rastløs person med mange ressurser.

-En individuell idrett er tingen for meg, men jeg så for meg at golfsporten ville være vanskelig å komme inn i. Både fordi den har ry på seg for å være en dyr sport, og at det ville by på sosiale utfordringer for meg, forteller han.

Et lite puff

Gjennom et AAP-løp ble han sommeren 2015 deltaker ved Sagatun Brukerstyrte senter. , og kom i gang med golf ved Atlungstad golf i Hedmark.

-Egentlig hadde jeg ikke spesielt tro på opplegget, og så ikke hvordan tiltaket kunne forbedre livssituasjonen min. Da jeg ble invitert på golftrening var jeg vel ikke så entusiastisk, men tenkte at jeg kunne gi det en sjanse, sier Stig Erik.

Brøt barriere

-Stikk i strid med mine egne antakelser, så jeg raskt at golf var tingen for meg. Allikevel var jeg litt tilbakeholden, og tillot meg ikke å være for ivrig. Barrierene lurte i bakhodet, forteller han.

Edel Hoelstad ved Sykehuset Innlandet så raskt hvor ivrig Stig Erik trente, og meldte ham på en turnering. Deltakelsen gikk over all forventing, og Stig-Erik beskriver dette som den første barrieren som ble brutt.

-Jeg utfordrer ofte Edel og Pål-Jan for å finne løsninger på de hindringene jeg møter, og de hjelper meg alltid over hindrene, sier Stig Erik.

Golf som terapi

Stig-Erik er ikke alene om å delta i golftilbudet på Atlungstad. Seks-åtte personer med psykiske helseutfordringer er faste deltakere. I tillegg er det noen som møter opp i blant. Totalt 21 personer besøkte tilbudet utendørs i løpet av 2015. Deltakerne kommer i hovedsak fra Hamar og Løten. Gruppa har bred alderssammensetning.

Tre frivillige medlemmer fra Atlungstad golf følger enkeltdeltakere og mindre grupper i spill på banen. Medmenneskelig og sportslig har det stor betydning for deltakerne.

Trening og spill

Gruppa har trent ukentlig til fast tid. Det ble lagt opp til et program med ulik ferdighetstrening på bestemte datoer. Det var to like instruksjoner to datoer etter hverandre. Ferdighetene til hver enkelt deltaker ble sjekket.  Opplegget skulle gjøre deltakerne klare for et ordinært kurs med inngang til medlemskap og adgang til banen. Dessuten ble treningen mer forutsigbar og målrettet.

I tillegg til trening på slag har gruppa spilt turneringer på korthullsbanen. Den passer godt for å kunne tilby forskjellig aktivitet til de som ikke er klare for selvstendig spill på banen.

Tre personer tok VTG-kurs i 2015 og to deltakere våren 2016. En person som startet i juni 2015 oppnådde meget stor framgang, og ble nummer tre av 28 lag i fjorårets siste turnering. Han er nå med i ordinær innendørsturnering med 26 i handicap.

Sosial avslutning

Utendørssesongen ble avsluttet med en dagstur til Sorknes Golfbane på Rena.

Gruppa hadde også en avslutning etter siste ordinære trening med pizza på en lokal restaurant. Ifølge en rapport om prosjektet uttrykte deltakerne stor takknemlighet for aktivitet og et inkluderende miljø. I retur fikk de honnør for å møte opp i mye regn og kaldt vær, samt bidra til mye latter og liv i gruppa.

Golf gir bedre livskvalitet

Stig Erik sier han vil fortsette med golfen, og bruker sporten for alt den er verdt til å skape en bedre livssituasjon.

-Golfen gir meg mulighet til å utnytte mine egne ressurser, gir meg økt energi, økt selvverd og økt konsentrasjon, sier han.

Utsagn fra flere deltakere bekrefter betydningen av tilbudet:

- Golf er noe ikke alle kan holde på med fordi det er så dyrt. Det er derfor veldig fint at vi har fått denne muligheten.

- Jeg trodde ikke golf skulle være så artig

- Fin mosjon for de som ikke tåler så mye trening ellers.

- Det er sosialt, og jeg kobler av på en god måte.

- En fin måte å komme seg ut på

Steg mot verdsatte sosiale roller

En  deltaker hjelper nå til med teknisk support og tilsyn av simulatorene. En annen person er tilbudt jobb på drift av uteanlegget på Atlungstad fra mai 2016, i samarbeid med NAV. Det er også planer om at andre deltakere i gruppa kan bli involvert i dugnadsjobb og mindre oppdrag.

Ulik aktivitet vil for den enkelte kunne bidra til redusert årsavgift på banen.

En rivende utvikling

Stig-Erik Knutsen er beskjeden med å fremheve sine egne sportslige bragder, men Edel forteller at han nå deltar i ordinære turneringer og ofte går seirende ut av sine serier. Han har til og med skrevet ned handicappet sitt ytterligere i løpet av vinteren.

Golf-kongen Arnold Palmer har sagt at golfsporten ikke nødvendigvis er for den største og sterkeste, men for den mest dedikerte og hardtarbeidende.

-Dette utsagnet er i høyeste grad gyldig  for Stig Erik, sier Edel Hoelstad.

Golf som terapi
  • Edel Hoelstad er enhetsleder for kultur og helsefremmende arbeid ved Divisjon Psykisk helse, Sykehus Innlandet.
  • Sammen med Pål-Jan Stokke, direktør ved Atlungstad golf, koordinerer og administrerer Hoelstad tilbudet Golf som terapi.
  • Totalt 21 personer har besøkt golftilbudet i 2015, og seks-åtte personer er med fast.
  • Det er knyttet  opp tre frivillige medlemmer fra Autlungstad golf til gruppen.
Stig-Erik Knutsen på golfturnering i Asker.

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning fysisk.aktivitet aktivitet.og.fritid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen