Publisert: 06. april 2016.   Endret: 03. mai 2016
Deltakerne på workshopen 1_apr_2016

Deltakerne får instruksjoner av Anders Dalane til å synge og danse i gang workshopen "Musikkens potensiale ved rus- og psykiske helseproblemer" i Trondheim 1.april 2016.  Foto: Solrun E. Steffensen/napha.no.

Krafttak for musikkterapi

Krafttak for musikkterapi

Musikkterapi er på vei inn i medisinfrie psykisk helse- og rustilbud. 1. april samlet miljøet seg i Trondheim for å finne tonen.

-Det begynner å komme en del stillinger for musikkterapeuter innen psykisk helsevern og rusbehandling, for eksempel i Bergen der UiB og helseforetakene nå samarbeider om å utvikle dette. Men det er ennå et langt stykke å gå før kommunene har utviklet gode tilbud, sier musikkterapeut Hans Petter Solli.

Anbefalt av Helsedirektoratet

Han reiser landet rundt for å forsøke å få til tilbud i alle fylker. I Trondheim 1. april møttes musikkterapeuter, brukere, musikere og musikkpedagoger til workshop om hvordan musikk kan hjelpe personer som sliter med psykiske lidelser og avhengighet. Solli er svært fornøyd med det musikalske møtet.

-Helsedirektoratet anbefaler bruk av musikkterapi både i de to nye retningslinjene for rusbehandling og for avrusning, og i faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Samlingen i Trondheim ble holdt for å møte Helsedirektoratets sterke anbefalinger av musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet, sier han.

-De friske sidene

En rekke prosjekter der musikk brukes som terapeutisk tilnærming eller aktivitet ble presentert i løpet av dagen.

-Diskusjonene i etterkant av presentasjonene gikk på hva slags kompetanse som kreves for å arbeide med musikk i dette feltet. Flere av brukerne uttrykte viktigheten av å utvikle tilbud som er rettet mot ressurser og de friske sidene, og som har stor grad av brukermedvirkning, forteller Solli.

-Det ble også fremmet synspunkter om at det er viktig med både musikalsk- og relasjonell kompetanse når man skal jobbe med musikk. At det er viktig å stille normale krav til deltakerne, samtidig som det er viktig å ha en forståelse av hva psykiske utfordringer innebærer, fortsetter han.

Les også på napha.no:

Gleder seg til fortsettelsen

NAPHA var med på å arrangere samlingen. Faglig rådgiver Wigdis Sæther mener det var en svært vellykket dag.

-Vi klarte å få frem ulike sider av det å bruke musikk innen psykisk helse- og rusfeltet. Du har den direkte terapeutiske delen som utøves av musikkterapeuter. I tillegg har du musikkaktiviteter som kan utøves av pedagoger eller helsearbeidere, sier Sæter.

Hun tror også at dagen gjorde det tydeligere hvordan musikkterapi kan brukes inn i for eksempel medisinfrie tilbud.

Hans Petter Solli gleder seg til fortsettelsen.

-Jeg oppfattet at det var bred enighet om at dagen hadde skapt en viktig arena for videre samarbeid, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å holde tak i dette fremover, sier han fornøyd.

Solli viser til at musikkterapi kan foregå i både spesialisthelsetjenesten, kommunen og kriminalomsorgen.

Musikalsk mangfold

Blant de som deltok på samlingen i Trondheim var det fem musikkterapeuter fra trondheimsområdet, samt folk fra Fjordgata 19 Kunst og kultursenterBONITAS,Placebo,KORUS- Nord Trøndelag, Stjørdal DPS, Nord universitet og NTNU.

Her finner du program for dagen og deltakerliste.

Følgende prosjekter - der musikk brukes som terapeutisk tilnærming eller aktivitet - ble presentert i løpet av dagen:

  • Musikkpedagog Grete Daling, høgskolelektor og sangpedagog og Arve Almvik, prosjektleder/førstelektor presenterte prosjektet Syng deg friskere. Begge representerer Nord Universitet.
  • Bjørn Egil Vold og Linda Hogstad delte sine erfaringer som brukere i Syng deg friskere og Bandet Placebo
  • Musikkterapeutene Tora Søderstrøm og Manna Fenes, begge musikkterapeuter, delte sine erfaringer med bruk av hip hop og rap i arbeid med unge asylsøkere ved Aleris Ungplan og BOI.
  • Tonje Farstad, daglig leder ved Fjordgata 19 Kunst og Kultursenter holdt et innlegg om deres musikk- og kulturaktiviteter, med fokus på brukermedvirkning.
  • Musikkterapeut Berit Bøysen holdt et innlegg om bruk av musikk i miljøbehandlingen ved Tiller DPS
  • Musikkterapeut Jens Petter Grønnesby og 1. lektor Anders Dalane fra Nord Universitet engasjerte de frammøtte med sang, dans og rap.

Kommenter:

Mer om

nyheter musikkterapi helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen