Publisert: 14. november 2017.   Endret: 06. mars 2020
Rundt bålet

Det recoveryorienterte evalueringsverktøyet INSPIRE ser på hvordan folk opplever støtten fra og relasjonen til sin helse- og sosialarbeider. Både fullversjonen og kortversjonen av INSPIRE finnes i norske utgaver. (Foto: www.colourbox.com)

INSPIRE på norsk

INSPIRE på norsk

Måleverktøyet INSPIRE er utviklet for å drive psykisk helsearbeid i retning recovery. Verktøyet måler den enkeltes opplevelse av den recoverystøtten de mottar fra sin helse- og sosialarbeider.

INSPIRE har 27 spørsmål hvor en del omhandler opplevelse av støtte og en del ser på den enkeltes opplevelse av relasjonen til helse- og sosialarbeideren. Støtte-delen har 20 spørsmål rettet mot ulike livsområder, og relasjons-delen har 7 spørsmål med fokus på relasjon og samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteyter.

Kortversjon

Det er også utarbeidet en kortversjon med 5 spørsmål som undersøker hvordan den enkelte opplever at helse- og sosialarbeider støtter han/henne i egen bedringsprosess. Spørsmålene i INSPIRE kortversjon er:

  1. Min helse- og sosialarbeider bidrar til at jeg føler støtte fra andre mennesker
  2. Min helse- og sosialarbeider hjelper meg til å ha håp og drømmer for fremtiden
  3. Min helse- og sosialarbeider hjelper meg til å være fornøyd med meg selv
  4. Min helse- og sosialarbeider hjelper meg å gjøre ting som betyr noe for meg
  5. Min helse- og sosialarbeider hjelper meg å føle at jeg har kontroll på livet

Flere bruksområder

Evalueringsverktøyet INSPIRE er undersøkt og funnet å ha god nok kvalitet til bruk i klinisk praksis og forskning (Williams, J., Leamy, M., Bird, V. et al., 2015), og det trekkes frem tre bruksområder:

  • som redskap for strukturerte samtaler for å finne frem til den enkeltes prioriteringer og forventninger om støtte. Dette er grunnlaget for individuell tilrettelegging av tjenester.
  • som evalueringsverktøy for å måle endring over tid.
  • som styringsverktøy for tjenester/organisasjoner. Datainnsamling på gruppenivå kan brukes til tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring gjennom for eksempel sammenligning mellom grupper av tjenestebrukere og hvor godt man jobber med de ulike områdene for recoverystøtte i tjenesten.

Last ned INSPIRE

INSPIRE og INSPIRE Kortversjon er oversatt til norsk av Thomas Kristian Tollefsen og Marit Borg og kan lastes ned fra nettsiden til Research into Recovery.

Skåringsinstruksjoner (på engelsk) kan lastes ned her. Du kan også finne skåringsskjema (engelske versjoner) for begge utgavene her.

INSPIRE er ikke lisensiert og kan brukes uten behov for å innhente tillatelse til kliniske formål, undervisning og forskning, men utviklerne har opphavsrett (©) som gir begrensninger i forhold til tilpasninger og endringer av verktøyet. Hvilke tillatelser og begrensninger som settes for bruken av verktøyet kan du lese mer om her.

NAPHA er kjent med at noen kommuner/tjenestesteder i Norge er i startfasen med å prøve ut INSPIRE i praksis. I tillegg har Høgskolen i Sør-Øst Norge brukt spørreskjema i forskningsprosjekt. På nåværende tidspunkt kjenner vi ikke til mer systematiske utprøvinger her til lands.

Les mer

Kilder:

http://www.researchintorecovery.com/INSPIRE

Williams, J., Leamy, M., Bird, V. et al. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol (2015) 50: 777. https://doi.org/10.1007/s00127-014-0983-0

Kommenter:

Mer om

recovery verktøy brukermedvirkning brukerorientering organisering.av.tjenester tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen