Publisert: 14. juni 2016.   Endret: 16. juni 2016
gartneriet

VISER VEI: Opplæringsansvarlig Erling Nilsen og kollega Berit Larsen i grønnsakshagen. -En viktig del av det hele er at de får ta del i hele kretsløpet. Vi ser at mange blomstrer opp av å jobbe her, sier Nilsen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Får arbeidstrening ved Bygdø Kongsgård

Får arbeidstrening ved Bygdø Kongsgård

En allsidig hage er under oppbygning ved Gartneriet på Bygdø Kongsgård. De er her fem dager i uka for å plante, luke og vanne, arbeidssøkerne som er henvist fra NAV.

På Gartneriet ved Bygdø Kongsgård skapes det ny vitalitet i mennesker hver dag.

-Målet er ikke bare å få det til å gro i hagen og bedene våre. Vi vil også bidra til mer harmoni i mennesker, sier Marianne Leisner.

Hun er prosjektleder for Gartneriet ved Bygdø Kongsgård, der aktivitetene er mange for tida. Det vokser i grønnsaksbedene, og frukttrærne strekker seg mot sola. Og det skal bli en kafe, hvor menyvalgene har basis i produkter på gården. Man skal ha ulike typer seminarer. Og for ikke så snakke om konseptet, der folk som sliter kan komme hit og gjøre praktisk arbeid.

-Vi ønsker å skape et helhetlig driftskonsept der kretsløpene mellom dyrene, jorda, plantene og menneskene blir tydelige og sterke, slår Leisner fast.

Bygger opp grønnsakshage

Agronom og opplæringsansvarlig i Kirkens Bymisjon, Erling Nilsen, er en av sjefene i det daglige livet i den nyetablerte grønnsakhagen ved Gartneriet på kongsgården. Her foregår det arbeidstrening gjennom Unikum, en arbeidsmarkedsbedrift eid av Kirkens Bymisjon og Oslo kommune. Deltakerne henvises fra NAV.

-De fleste som kommer hit på arbeidstrening strever med den psykiske helsa. Det er også noe rusproblematikk i bildet hos noen få, sier Nilsen, som har jobbet med arbeidstrening i Unikum i fem år. Grønnsakhagen ved Bygdø Kongsgård er en av arenaene deltakerne kan jobbe på. De startet her i vår, og er nå med på å bygge opp den allsidige hagen.

Folk blomstrer opp

Gresskar, tomat, salat, persille, artisjokk. Jordbær og grønnkål. Det vokser i grønnsakhagen hver dag. Og rundt omkring går arbeidssøkerne og steller plantene.  

-En viktig del av det hele er at de får ta del i hele kretsløpet. Vi ser at mange blomstrer opp av å jobbe her. De får struktur i hverdagen av jobben. De må møte opp klokka 09.00, og gi beskjed dersom de blir syke, De må følge arbeidslivets regler. Forholde seg til andre, i et team. Målet deres er etterhvert å få seg en ordentlig jobb, sier Nilsen.

Tar sikte på vanlig jobb

Han og Larsen er del av et team på seks opplæringsansvarlige som fungerer som arbeidsveiledere for arbeidssøkerne som følges opp. I tillegg til Gartneriet har man arbeidsoppgaver knyttet til flere områder på Bygdø Kongsgård.

-Vi tar sikte på å hjelpe dem ut mot ordinært lønnet arbeid. Arenaen på Kongsgården er et tilbud til de som ønsker/ trenger en utprøvingsarena før de søker seg mot vanlig jobb, sier han.

Per i dag er 35 arbeidssøkere tilknyttet Gartneriet på kongsgården.

Gartneriet, Bygdø Kongsgård
  • I 2016 skal Gartneriet gjenoppstå i ny drakt, og bli et fremtidsrettet kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk der klima- og miljøhensyn står sterkt. Gartneriet åpner for offentligheten våren 2017.
  • Driften av Gartneriet skal blant annet gjøres i et tett samarbeide med Unikum og deres arbeidstreningsteam for folk som har falt ut av arbeidslivet.
  • Senteret skal inspirere og spre kunnskap om økologisk landbruk, hagebruk, dyrking og foredling av mat, samt være en levende grønn møteplass.
  • Målet med utviklingen av Gartneriet er å forsterke driften til Bygdø Kongsgård slik at gården som helhet kan fremstå som en modell for fremtidens landbruk med sterke lokale kretsløp og stor sosial kapital. 
  • Bygdø Kongsgård vil fremstå med et helhetlig driftskonsept der kretsløpene mellom dyrene, jorda, plantene og menneskene blir tydelige og sterke. Dette skal formidles gjennom kurs, seminarer, utstillinger og kafedrift på Gartneriet.
  • Landbruksdirektoratet har støttet prosjektet med midler til prosjektledelse i 2015 og 2016.

KILDE: Marianne Leisner, prosjektleder, Gartneriet

Marianne Leisner, prosjektleder for Gartneriet

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse fysisk.aktivitet aktivitet.og.fritid empowerment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen