Publisert: 17. juni 2016.   Endret: 30. juni 2016
Alskens folk - levekårsrapport om kjønnsidentitet

HVILKET KJØNN? Viktige samfunnsarenaer som skole og helsevesen trenger økt kunnskap om kjønnsidentitet utover en mann-kvinne forståelse. Lang færre en de som trenger behandling, får det, i følge levkårsrapporten Alskens folk.

Belastende å skjule en annen kjønnsidentitet

Belastende å skjule en annen kjønnsidentitet

Skole og helsevesen mangler kunnskap og forståelse for kjønnsidentitet som helserelatert tema og problematikk. I levekårsrapporten Alskens folk foreslår forfatteren tiltak.

Mange som opplever annen kjønnsidentitet enn den de er tillagt ved fødselen, velger å skjule det.

Rapporten Alskens folk - om levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetsproblematikk, skrevet av Janneke van der Ros og ble publisert i 2013. Den er den første levekårsundersøkelsen gjort om denne gruppen i Norge. Formålet med prosjektet var å presentere viktige trekk ved levekår, livssituasjon og livskvalitet til personer med kjønnsidentitetstematikk, det vil si personer som erfarer manglende samsvar mellom kjønn tillagt ved fødsel og egen opplevd kjønnsidentitet.

Kunnskapsløshet hindrer hjelp

Rapporten slår blant annet fast at det på mange samfunnsarenaer i Norge mangler kompetanse og forståelse for tematikken.

Prosjektet rapporten bygget på var en oppfølging av Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (Barne- og likestillingsdepartementet 2008).

Belastende å skjule kjønnsidentitet

Det første hovedfunnet var at det er mangelfull kompetanse om, og lite forståelse for, kjønnsidentitetstematikk på alle arenaer i samfunnet. Mange velger ikke å være åpne om sin identitet, med negative følger for livsvilkår og livskvalitet. Selv om det kan ha hatt store konsekvenser for den enkelte å stå frem, viser resultatene fra denne undersøkelsen at belastningene med å skjule sin kjønnsidentitet likevel er større.

Bør kunne mer om transseksualitet

Det andre hovedfunnet var at det er utilstrekkelig kompetanse om transseksualitet i helsevesenet. Rapporten konkluderer med at langt færre enn de som trenger det får riktig diagnose og ønsket behandling.

Foreslår tiltak

Forfatteren foreslår følgende fire tiltak for å bedre livskvalitet for transpersoner:

  1. Mer kunnskap, spesielt i skolesektoren, om variasjon i menneskers kjønnsidentitet utover en enkel kvinne-mann forståelse.
  2. Økt transrelatert kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Utvikling av helsetilbud tilpasset ulike behov for kjønnsbekreftende helsetilbud, og regionale tilbud om transrelaterte helsetjenester.
  3. Utvide diskrimineringslovvernet ved å inkludere grunnlag som kjønnsuttrykk og –identitet.
  4. Oppheve steriliseringskrav for å få nytt juridisk kjønn.
Alskens folk - rapport
Rapporten Alskens folk, 2013.
1. juli 2016 blir det enklere å endre juridisk kjønn

Fra 1. juli 2016 kan man selv bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret.

Juridisk kjønn skal nå være basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet. Det skal ikke lenger stilles krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å få endret hvilket kjønn man er registrert med.

Kilde: Helsedirektoratet

Kommenter:

Mer om

kjønn minoriteter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen