Endret: 20. juni 2016
eira

SONER STRAFF VED KLINIKKEN: Noen av pasientene er straffedømte som soner straffen sin her, forteller Ellen Ingrid Eira, enhetsleder ved Finnmarksklinikken. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Tilbyr målrettet hjelp til samer som sliter med rus

Tilbyr målrettet hjelp til samer som sliter med rus

Samer med sammensatte rusproblemer fra kommuner i hele landet kan få spesialisert hjelp ved Finnmarksklinikken, som er tilknyttet SANKS.

-Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, og ser at de gjør det de kan for å gi pasientene gode tilbud der de bor. Men flere kommuner i Finnmark mangler ansatte som jobber med rusproblematikk.

Og da er det ikke enkelt å være den som reiser fra oss, og til hjemkommunen, igjen, sier Ellen Ingrid Eira, enhetsleder ved Finnmarksklinikken.

Ansatte med kulturforståelse

Mange av pasientene er samiske, men ikke alle. Eira slår fast at de som jobber ved klinikken har en kulturforståelse som gjør at de møter pasienten med forståelse.

-Vi kjenner til den samiske kulturen og traumene som mange samer har levd med. De fleste ansatte snakker nordsamisk, slik at samiske pasienter kan bruke morsmålet under behandlingen. Men med lule-samer og sørsamer må vi snakke norsk, da det er stor forskjell på nord-, lule- og sørsamisk, sier Eira.

Uansett er kulturforståelsen der.

-Det er nødvendig for å gi de samiske pasientene en god behandling.

Straffedømte soner, ingen låste dører

Finnmarksklinikken ble del av SANKS i 2014. Det kommer pasienter dit fra hele landet. Noen er straffedømte som soner straffen sin ved klinikken.

-Fengselet vurderer om de det gjelder kan få tilbud om å ta straffen sin her, under frihet. Det er et frivillig tilbud. Ingen kommer hit med tvang, forklarer Eira.

Det er ingen låste dører ved Finnmarksklinikken. Hva da, når det bare er 18 kilometer til den finske grensen?

-Så langt har ingen forsvunnet for oss. Alle er frivillig innlagt og kan velge å dra når de vil. Hvis de som soner hos oss drar, gir vi beskjed til kriminalomsorgen om det, sier hun.  

Døgnrytme, oppgaver og fysisk aktivitet

Enhetslederen forteller om omsorgsfulle pasienter.

-De tar vare på hverandre og viser også omsorg for oss ansatte. Vi prøver å lage en god struktur og døgnrytme for dem. Det er obligatorisk oppmøte på måltider og morgenmøte. Lunsjen og middag spiser vi ansatte sammen med pasienter, sier hun.

Pasientene har visse plikter.

- Hver fredag har vi ukeavslutning med kakeservering, og det er pasientene som baker. Vi har også faste ryddedager, der pasienter og personale rydder i lag. Vi har mye fysisk aktivitet, i skogen, ut mot kysten, fisketurer. Miljøterapi er vår viktigste behandlingsform, konstaterer Eira.  

Pasientene er med og behandler reinkjøtt, de er på overnattingsturer og driver med samisk håndverk; duodji.

Forteller om den nye jobben

Både kvinner og menn er pasienter på Finnmarksklinikken, men det er færre kvinner.

-Kvinnene bor i egne leiligheter. De setter mer pris på litt privatliv, mens menn ofte velger å bo sammen og kanskje setter mer pris på det sosiale, sier Eira.

Det er så ymse, når pasientene kommer hjem igjen. For noen får livet en oppsving.

-Det hender tidligere pasienter kommer innom og viser frem førerkortet de har klart å ta, eller de forteller om den nye jobben. Andre går det ikke så bra med. Det er mye opp til ettervernet i kommunehelsetjenesten. Kombinert med motivasjonen til den enkelte pasient, forteller Eira.

 

 

 

Finnmarksklinikken, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Er en del av SANKS, og har dermed særskilt ansvar å tilby hjelp og behandling til alle samer i Norge.
  • Døgnenhet med tilbud for voksne.
  • Gir et tilbud til personer med rus- og avhengighetsproblematikk: Alkoholproblem, narkotikaproblem, medikamenter, blandingsmisbruk, spilleavhengighet.
  • Behandlingen er frivillig, men man har også pasienter på § 12 soning. 
  • Gir korttidsbehandling på inntil tre måneder, med oppfølgingsopphold etter avtale i løpet av to år.
  • Behandlingen differensieres ut i fra den enkelte pasients behov, ressurser, forutsetninger og problem.
  • I behandlingen vektlegges miljøterapi, som inkluderer et kultursensitivt perspektiv, motiverende samtale, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, gruppebehandling, individuelle samtaler og fysisk aktivitet.
  • Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent og barnevern, spesialisthelsetjeneste eller fengselshelsetjeneste. Det legges vekt på å samarbeide med henvisende instans.

KILDE: Finnmarkssykehuset.no

Kommenter:

Mer om

minoriteter rusproblem.og.psykisk.lidelse relasjon fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen