Publisert: 27. juni 2016.   Endret: 22. februar 2018
Rask psykisk helsehjelp - teamet for Modum og Sigdal kommuner

FÅR FORTSETTE: Rask psykisk helsehjelp-teamet i Modum og Sigdal. Leder Egil Halleland er nummer to fra venstre bak. FOTO: Unni Tobiassen Lie, Modum Bad

Går for Rask psykisk helsehjelp på varig basis

Går for Rask psykisk helsehjelp på varig basis

Modum kommune har fattet et politisk vedtak om ordinær drift av Rask psykisk helsehjelp sammen med nabokommunen Sigdal, fra 2017.

RASK PSYKISK HELSEHJELP
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 16 år med lettere til moderat angst, depresjon og søvnproblemer.
  • 23 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team med psykolog
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt
  • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp helsefremming.og.forebygging nyheter folkehelse buskerud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen