Publisert: 22. august 2016.   Endret: 16. november 2016
Bergen

110 brukere, medarbeidere med brukererfaring og fagfolk har vært med på å lage Bergens nye fireårsplan for psykisk helsearbeid. Foto: www.colourbox.com.

Brukere og hjelpere laget psykisk helse-plan sammen

Brukere og hjelpere laget psykisk helse-plan sammen

Stigma er for første gang blitt et eget tema med mål og tiltak i Bergens nye fireårsplan for psykisk helse.

Hele 110 brukere, medarbeidere med brukererfaring og fagfolk har vært med på å lage planen.

-Stigma har vi aldri hatt som eget tema før, og heller ikke med tiltak knyttet til. Dette er klart et resultat av brukernes innspill, sier spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen kommune, Audun Pedersen, til napha.no.

Mange stemmer

Bergens rykende ferske plan for det psykiske helsearbeidet tok ikke bare form bak en pc på et lite kontor. Snakk om å jobbe sammen!

I desember i fjor inviterte kommunen til startseminar for å påbegynne arbeidet med ny plan for psykisk helsetjenester rettet mot voksne, for perioden 2016- 2020. Et bredt kobbel av totalt 110 deltagere var invitert og møtte opp på denne dagen: Ulike brukerorganisasjoner og medarbeidere med brukererfaring, spesialisthelsetjenesten, tjenesteledere og andre ansatte innen psykisk helsetjenestene i Bergen kommune, Helsedirektoratet og NAPHA.

Skaper eierforhold

18. august ble planen lagt frem av byrådet i Bergen. Blant satsingene er styrket og lett tilgjengelig tilbud for mennesker med lettere og moderate psykiske vansker, videre utbygging av oppsøkende behandlingsteam (ACT), bedre tjenestene til pårørende og utbygging av gode og proaktive tjenester for flyktninger med psykiske utfordringer. Planen inneholder også forslag om å etablere tilbudet Rask psykisk helsehjelp.

Audun Pedersen mener likevel at det aller mest positive er måten planen ble til på, med bred deltagelse og mange viktige aktører som har et eiendomsforhold til den.

-Gjennomslagskraften til denne planen blir mye større, nå når vi tar med representanter som skal utføre tjenestene så tett som vi gjør. Det vil gjøre realiseringen mye lettere, mener Pedersen.

Folkehelse

Han forteller at den nye planen fokuserer langt utover de tradisjonelle psykiske helsetjenestene.

-Derfor er det viktig at de som har et større folkehelseperspektiv også bidrar med sin kunnskap og sine ideer til utvikling. Mye av det som for eksempel står i kapittelet «Tilbud til mennesker med mildere psykiske lidelser og problemer» ville verken kunne bli skrevet eller realisert uten en slik bred deltakelse, sier han.

Ville ikke sitte alene

Pedersen har også tidligere vært redaktør for tilsvarende planer.

-Forrige gang jeg hadde ansvaret for en slik plan, hadde jeg et møte med brukerorganisasjoner, før jeg så skrev og skrev inne på mitt kontor. Jeg savnet noen å sparre mer med, før høringsrunden. Og nå når den nye planen sto på trappene, tenkte jeg: Skulle jeg virkelig sitte å skrive dette helt alene igjen, sier han.

Slik ble det ikke. Når han i forrige periode ikke var fornøyd med prosessen, og heller ikke opplevde at planen ble godt nok forankret i tjenestene, har han nå valgt å ta tak i dette.

Tok fyr

I tillegg til innlegg fra blant andre NAPHA og Helsedirektoratet var oppstartsseminaret 3. desember 2015 preget av målrettet gruppearbeid sammensatt av brukerorganisasjoner og fagpersoner. Noen grupper jobbet med hvordan kommunen burde rette tjenestene i forhold til pårørende eller mennesker med ROP-lidelser. Andre hadde i oppgave å foreslå hvordan en i kommunen skulle jobbe med tema som arbeid og utdanning, stigma, psykososiale krisetjenester og primærlegetjenestene.

Pedersen sier at innspillseminaret hadde skapt et engasjement som gjorde at arbeidsgruppen ikke kunne bli liten, da mange var kommet på banen og mange ønsket å forbli på banen.

- Jeg har aldri før opplevd at et plandokument har satt sånn fyr, sier Pedersen.

Audun Pedersen. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/napha.no arkiv.

Kommenter:

Mer om

nyheter brukermedvirkning organisering.av.tjenester helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen