Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 33, 34 og 35

Siste nytt

Helseminister Bent Høie
Kommunal betalingsplikt for psykisk helse tidligst i 2018 Kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB trer tidligst i kraft i 2018, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en høringsuttalelse.
F.v. Lajla Svartbekk, Bent Høie og Birgit Valla
-Bør ut i hele landet -Dette representerer en ny verden, noe nytt som bør ut i hele landet, sier helseminister Bent Høie om Stangehjelpa i Hedmark. Stangehjelpa har alle psykisk helsetjenester samlet under ett tak og ingen ventetid.
Birgit Valla
Når terapi skader Om man som psykisk helsearbeider opplever at brukeren bare blir enda dårligere, så terp mer på de grunnleggende terapeutiske ferdighetene og lytt til brukerens tilbakemeldinger.
Bergen
Brukere og hjelpere laget psykisk helse-plan sammen Stigma er for første gang blitt et eget tema med mål og tiltak i Bergens nye fireårsplan for psykisk helse.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

10197442 europa
Housing First for Europa! Modellen Housing First har vist seg å være svært effektiv for å bekjempe hjemløshet og sprer seg til stadig nye land og byer i Europa.
sanks
SANKS er der for pasientene og kommunehelsetjenesten Samer er det over hele Norge, men mange holder sin bakgrunn for seg selv. Får de egentlig den helsehjelpen de behøver?
vold i nære
Vold fra partner hindrer kvinner i arbeidslivet Et forskingsprosjekt i Norge viser at kvinner som er utsatt for vold fra partner, er sjeldnere i lønnet arbeid enn kvinner som ikke er utsatt for vold. Mange blir nektet å søke jobb, og de som ER i jobb opplever ofte å bli hindret i arbeidet.
Sosial utstøting oppgave for folkehelsearbeid, Folkehelsemeldingen 2014/15
Folkehelsepolitikk skal forebygge ensomhet og sosial utstøting Ensomhet er en samfunnsutfordring. I den nye folkehelsemeldingen er tiltak for å forebygge ensomhet og fremme psykisk helse fremhevet som viktig politikk fremover.
Tor Ingar (931 x 617)
Samarbeider om allsidig og bedre botilbud En stabil bolig er viktig for en positiv endring, mener psykisk helsearbeidere i Melhus kommune. De legger vekt på tverrfaglig samarbeid, recovery-tenkning og et aktivt liv i botilbudet.
Proba2
Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS 9 av 10 enhetsledere ved distriktpsykiatriske sentre (DPS) mener det er viktig at sentrene inkluderer arbeid i behandlingen. En ny rapport tyder på at stadig flere faktisk gjør det.