Publisert: 05. oktober 2016.   Endret: 05. oktober 2016
Organisasjoner og kompetansemiljøer samlet i Kirkenes

VIL INVOLVERE BRUKERNE MER: Per Olav Kjørsvik (Mental Helse Kirkenes), Gretha Evensen (NAPHA), Vidar Hårvik (MARBORG), Ann-Kirsti Brustad (Bikuben brukerstyrte senter), Renathe Simonsen (SANKS), Ellen Hoxmark (NAPHA), Grete Rugland (NKS Veiledningssenter), Jan Tore Rasvik (RIO). Foto: Napha.no.

Dugnad for mer brukerstyrte tjenester

Dugnad for mer brukerstyrte tjenester

Brukerråd i kommunen og ansatte med brukerkompetanse er noe av det kommuner i Øst-Finnmark vil satse på for å styrke psykisk helse- og rustjenester.

På satsingslista til finnmarkskommunene står også det å flytte møtene og samtalene med brukere ut fra kontorene til nøytral arena, å tilby brukere ansvar for miljøterapeutiske tiltak, og arrangere arena for idemyldring hvor brukere og ansatte inviteres inn.

Sentrale aktører

Stedet hvor alle disse ideene ble født var et møte i Kirkenes tirsdag 5. oktober, kalt «Hvordan kan brukerne bli en ressurs i de kommunale tjenestene?». Kommune, fag- og brukermiljø var samlet til dugnad for bedre psykisk helse- og rustjenester i Øst-Finnmark. Brukerorganisasjonene RIO og MARBORG arrangerte sammen med NAPHA, mens Mental Helse, Bikuben brukerstyrte senter og Veiledningssenteret for Pårørende i Alta var viktige bidragsytere. SANKS og de fire kommunene Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger var representert, med fra en til fire ansatte.

Symbolsk arena

Arenaen for møtet var symbolsk for dagens tema: Den brukerstyrte kafeen Kafé kom inn, drevet av rusorganisasjonen RIO, åpen for alle. Frivillige tilknyttet kafeen, med daglig leder Jan Tore Rasvik i spissen, sto for serveringen.

Gode eksempler

Arrangørenes strategi var å belyse betydningen og effekten av at kommunene inkluderer brukere i utvikling og drift av sine tjenester. Napha presenterte helsepolitiske føringer, forskning, tilskuddsordninger og gode eksempler fra NAPHA.no. Blant disse var Hå kommunes inkludering av brukerkompetanse i tjenestene, og eksempler fra Rogaland på brukeransettelser.

Satse på brukerkompetanse

SANKS´ innlegg om eget brukerråd inspirerte kommunene til å vurdere opprettelse av egne brukerråd. Kommunenes tilgang til brukerrepresentanter, og mulige strategier for å styrke og kvalifisere egne brukere til å bidra i tjenesteutvikling, var tema. Både brukerorganisasjonene og Bikuben Brukerstyrte senter tilbyr konkrete bidrag, om kommunene vil satse på brukerkompetanse.

Pårørendegruppe

Tilbud til pårørende ble tematisert av Grete Rugland, fra Veiledningssenteret for Pårørende. Hun inviterte kommunene til samarbeid, og fortalte blant annet om erfaring med pårørendegruppe som etablerte seg som følge av mestringskurs arrangert av pårørendesenteret

Lokale brukerstemmer

Jan Tore Rasvik fra RIO formidlet erfaring med eget samarbeid med tjenestene i Sør-Varanger, noe han ønsker å utvide til nabokommunene. Vidar Hårvik fra MARBORG presenterte mulighetene i prosjektet Brukerstemmen i Nord, et prosjekt støttet av Fylkesmennene i de tre nordligste fylkene. Målet er å styrke lokale brukerstemmer, gjerne i kommuner i Øst-Finnmark.

Konkrete planer

Som følge av diskusjoner på møtet satt alle fire deltakerkommunene igjen med tre forslag til tiltak for å styrke brukerperspektivet i egen tjeneste. Noen av tiltakene kommunene vil gjennomføre er:

  • Opprette Brukerråd i kommunen
  • Jobbe strategisk mot ledelse for å få ansatt med brukerkompetanse
  • Arrangere arena for idemyldring, hvor brukere og ansatte inviteres inn
  • Flytte møtene og samtalene med brukere ut fra kontorene- til nøytral arena
  • Tilby brukere ansvar for miljøterapeutiske tiltak, som friluftsaktiviteter

Kommuner og brukerorganisasjoner i Øst-Finnmark

SAMLET I KIRKENES: Bak f.v.: Grete H. Ulvang (Sør-Varanger  kommune), Gunn U. Sundal (Tana), Turid Lehto (Mental Helse Finnmark), Benedicte Angel (Vadsø), Marie V. Pedersen (Vadsø), Freddy Akerhei (Vadsø), Ann-Kirsti Brustad (Bikuben brukerstyrte senter), Per Olav Kjørsvik (Mental Helse Kirkenes), Silja H. Lanto (Tana), Lise Ingebrigtsen (Sør-Varanger) og Linn Muotka (Nesseby). Foran f.v. Jan Tore Rasvik, RIO, Vidar Hårvik, MARBORG. Foto: Ellen Margrethe Hoxmark/napha.no.

Kommenter:

Mer om

nyheter brukeransettelser brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen