Publisert: 06. oktober 2016.   Endret: 07. oktober 2016
Penger

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem 6. oktober. Se hva det byr på innen psykisk helse. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Dette sier statsbudsjettet om psykisk helse

Dette sier statsbudsjettet om psykisk helse

5,3 millioner kroner til å utvikle pakkeforløp innen psykisk helse og rus, 20 ekstra millioner til å ansette psykologer i kommunene, og 56,1 millioner til folkehelsetiltak som skal fremme psykisk helse og livskvalitet.

Det viser en gjennomgang NAPHA-rådgiver Anne Fjelnseth har gjort av budsjettene til Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Her er de viktigste satsingene hun fant:

Pakkeforløp – psykisk helse- og rusområdet

Regjeringen foreslår 5,3 millioner kroner til utvikling av pakkeforløp innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utvikle 22 pakkeforløp som skal være implementert innen 2020.

Se også Opptrappingsplanen for rusfeltet

Psykologer i kommunene

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester med 20 millioner kroner, fra 145 i år til 165 neste år. Dette legger til rette for 65 nye årsverk i 2017. Samlet sett er det i 2016 og 2017 lagt til rette for minst 215 nye psykologårsverk i kommunene.

Folkehelse

Regjeringen foreslår å bevilge 56,1 millioner kroner til program for folkehelse i kommunene. Programmet er en tiårig satsing fra 2017-2027. Barn og unge  skal være en prioritert målgruppe. Satsingen skal bidra til å utvikle og spre gode metoder for å fremme psykiske helse og livskvalitet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen