Publisert: 27. februar 2017.   Endret: 02. mars 2017
Pernille Due

-Jenter er generelt noe mindre tilfredse enn gutter, men størst utslag er det på alder. 15-åringene er betydelig mindre tilfredse enn 11-åringene, sier forsker Pernille Due. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

Norsk og grønlandsk ungdom mest fornøyd med livet

Norsk og grønlandsk ungdom mest fornøyd med livet

Mens stadig flere unge i Norge og på Grønland er tilfredse med livet, går utviklingen motsatt vei i Sverige, Danmark, Finland og Island, viser dansk forskning.

-Det er nokså store forskjeller landene i mellom, og denne øker, sier professor Pernille Due ved  Statens Institutt for Folkesundhed i Danmark.

Norge fra bunn til topp

Mens det nå er hele 17 prosent forskjell mellom Grønland på topp og Sverige på bunn, var det  i 2002 bare 10 prosent forskjell mellom Finland som da var på topp og Norge på bunn.  45 prosent av unge i alderen 11-15 år på Grønland svarte i 2014 at de hadde høy livstilfredshet. I Norge på andreplass svarte nesten 43 prosent det samme, mens det i Sverige bare var 28 prosent som hadde høy livstilfredshet. Både Norge og Grønland har hatt en nokså stor økning i unge som opplever høy livstilfredshet.

Problemene øker med alder

-Jenter er generelt noe mindre tilfredse enn gutter, men størst utslag er det på alder. 15-åringene er betydelig mindre tilfredse enn 11-åringene, forteller Due.

Skal finne årsakene

I løpet av noen år håper hun å kunne si mer om årsakene til denne utviklingen.

-Vi har fått penger fra Nordisk Ministerråd til å forske på årsakene til forskjellene i livstilfredshet blant ungdom i de nordiske landene. Dette arbeidet vil være ferdig om nærmere tre år, sier Due, som presenterte sine forskningsfunn på  Nordisk toppmøte om psykisk helse i Oslo 27. februar.

Kommenter:

Mer om

nyheter folkehelse barn.og.unge helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen