Publisert: 30. mars 2017.   Endret: 31. mars 2017
Gaute Strand og Nancy Majoor

VIDEO-APP: Faglig rådgiver i NAPHA, Gaute Strand, følger interessert med når Nancy Majoor gir en livedemonstrasjon av hvordan FACT-team i Nederland bruker video-app til oppfølging av brukere. FOTO: Ellen M. Hoxmark, NAPHA.

Nett-terapi hele døgnet for FACT-brukere

Nett-terapi hele døgnet for FACT-brukere

Med en app som tilbyr videosamtaler i et lukket miljø, kan FACT-brukere i Nederland se og snakke med en behandler når som helst på døgnet.

Appen er enkel å bruke, og hjelpen er bare et tastetrykk unna for de som benytter seg av tilbudet. Nancy Majoor i Noord-Holland gir norske besøkende fra NAPHA, ROP og SEPREP en livedemonstrasjon.

-Blir mer personlig

Majoor forteller at kommunikasjonen mellom FACT-brukerne og behandlerne foregår med appen Vicasa GO Connect. Hun understreker at video-tjenesten kommer i tillegg til - ikke i stedet for - den andre hjelpen de skal ha gjennom FACT-teamet. Brukerne skal for eksempel fortsatt få hjemmebesøk, men erfaringene viser at man ofte reduserer behovet for antall hjemmebesøk når brukerne benytter dette tilbudet.

-Kontakten oppleves nærmere enn i en telefonsamtale hvor jeg ikke kan se den jeg snakker med. Jeg får mer tillitt til terapeuten når jeg ser vedkommende. Det blir mer personlig, sier en bruker som er med oss live inne i møterommet.

Får kontrollen selv

Hensikten med teleoppfølging er blant annet å gi brukeren kontrollen. Det er de som avgjør når de ringer, og hva tema er.

Henvendelsene kan dreie seg om alt fra spørsmål om hva de skal gjøre hvis de har glemt å ta medisinen sin en dag, få pratet om noe som bekymrer dem her og nå, til større kriser som de trenger mer bistand til enn det e-sentralen kan gi dem. Da kontakter behandleren andre behandlere som kan dra ut og treffe vedkommende.

700 brukere

Nesten 700 brukere fra 12 ulike FACT-team bruker nå teleoppfølging som en del av sitt behandlingstilbud. Her kan de koble seg opp mot en bemannet sentral, og få umiddelbar oppfølging av en behandler.

Det er travlest på sentralen på ettermiddag og tidlig kveld. De kan få inn 10-15 tilkoblinger per vakt, og det øker i takt med at brukerne blir vant med systemet. Brukerne får en touch-skjerm som kun kan brukes til teletjenester fra helseteam.

-Vi vurderer nå å kunne gi noen brukere nettbrett, fordi de da også kan benytte seg av flere ressurser som nettbaserte selvhjelpprogrammer, forteller Majoor.

Flere fordeler

-Å få støtte og tips, ikke måtte reise, mindre hjemmebesøk og at det er forebyggende, er fordeler som brukerne trekker frem i en evaluering, sier Majoor.

Ansatte peker på at det er tidsbesparende, og at det fremmer kontroll og uavhengighet hos brukeren. I tillegg viser evalueringen at det oppleves som nyttig for å kunne intensivere omsorgen i krevende perioder for brukeren, og på samme måte muliggjør det redusert hjelp i mindre krevende perioder. Ved evalueringer rangerer noen brukere teleoppfølgingen høyrere enn sin faste behandlerkontakt i FACT-teamet på noen områder.

Møter også motstand

Majoor forteller at de også møter hindringer. Behandlere forteller at min klient vil ikke ha det, selv om de tenker at det kan være nyttig for vedkommende. Noen vet ikke hvordan de skal bruke det, og lar derfor være. I tillegg kan det være tekniske hindringer som dukker opp. Motstand og hindringer kan overkommes gjennom å dele erfaringer med bruken av teleoppfølging, gi opplæring og instruksjoner til den enkelte og å reklamere for systemet.

Nancy Majoor Viser video-app.

Kommenter:

Mer om

oppsøkende.team nyheter praksiseksempler e-helse act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen