Publisert: 02. mai 2017.   Endret: 02. mai 2017
14170895 ung

-Siden god helse skapes andre steder enn i helsesektoren, må folkehelsekoordinatoren samarbeide med mange ulike aktører, sier leder i Sunne kommuner, Ingvild Little. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Nytt nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer

Nytt nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer

Psykisk helse er tema på den aller første samlingen for folkehelsekoordinatorer i Norge, som skal skje i Kristiansand i neste uke. Fokuset er særlig rettet mot barn og unge.

-Vi gleder oss veldig! Dette er Norges første møteplass for alle landets folkehelsekoordinatorer, og en unik mulighet til å skape en verdifull møteplass for de som forvalter kommunens folkehelseansvar, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

Bortimot 100 deltakere fra over 80 kommuner, samt noen fylkeskommuner, har meldt seg på.

Brennaktuelt tema

-Psykisk helse er et brennaktuelt tema på folkehelsefeltet. Samtidig ser vi en omfattende satsing på kommunepsykologer, som skal «løfte blikket fra terapirommet» og bidra inn i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

-På forumet vil det bli diskusjoner rundt hvordan kommunene kan forvalte ansvaret sitt for å legge til rette for god folkehelse for innbyggerne, sier Little.

-En for høy pris å betale

Man vil se på hvordan man som folkehelsekoordinator være en drivkraft for bedre trivsel og psykisk helse i sitt lokalsamfunn.

-Målet er klart! Vi må skape lokalsamfunn som er gode å leve i, og som fremmer helse og trivsel for alle. Vi kan ikke behandle oss ut av de folkehelseutfordringene vi står overfor, heller ikke når det gjelder psykisk helse.

Det er en for høy pris å betale, både for enkeltmennesker og samfunn, slår Little fast.

Skal utvikle ideer sammen

Forumet er ingen konferanse i tradisjonell forstand, ifølge Little, men en utviklingsarena og møteplass med fokus på involverende prosesser.

-Målet er å tilnærme seg temaet mer aktivt, og sammen med andre koordinatorer utvikle ideer for hvordan man som folkehelsekoordinator kan jobbe for å skape bedre trivsel og psykisk helse i kommunen.

I tillegg vil Norsk Psykologforening bidra, både med innlegg og i prosessen. Det samme vil Frivillighet Norge.

Bør involveres der beslutninger fattes

Folkehelsekoordinatorene har en sentral rolle i kommunenes samlede folkehelseinnsats.

-De skal ha overblikk, koble sammen aktører, og jobbe på tvers der andre jobber i siloer. Siden god helse skapes andre steder enn i helsesektoren, må folkehelsekoordinatoren samarbeide med mange ulike aktører, både innad i kommunen, og ellers i lokalsamfunnet, sier Little.

-I en slik rolle mener vi det er særlig viktig at folkehelsekoordinatoren involveres der beslutninger fattes, og at koordinatorene gis mulighet til å tenke nytt om både eksisterende og mulige tiltak. Vi håper forumet kan bidra til å styrke denne viktige rollen!

Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer.
  • Sunne kommuner har fått støtte fra Helsedirektoratet til å etablere et nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer.
  • Forumet blir Norges første møteplass for alle landets folkehelsekoordinatorer, og arrangeres for første gang i Kristiansand 9. mai.
  • Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer skal understøtte kommunenes folkehelseansvar, og være en arena for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og inspirasjon for mennesker som koordinerer og forvalter dette ansvaret. 
Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.
Sunne kommuner
  • Sunne kommuner er WHOs norske Healthy Cities-nettverk, og jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn som er gode, sunne og trygge å leve i.

Les mer: www.sunnekommuner.no

Kommenter:

Mer om

nyheter helsefremming.og.forebygging folkehelse barn.og.unge organisering.av.tjenester psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen