Publisert: 16. mai 2017.   Endret: 16. mai 2017
2456523 ung

RPH Gamle Oslo samarbeider med lavterskeltilbudet Ung Arena. Det gjør at man kan nå ungdommer ned til 16 år. (Ill.foto: www.colourbox.com)

-Vi når dem som ikke har oppsøkt hjelp tidligere

-Vi når dem som ikke har oppsøkt hjelp tidligere

Bydel Gamle Oslo begynte med Rask Psykisk Helsehjelp sensommeren 2015. Erfaringene viser at deltakerne får en vesentlig nedgang i symptomtrykk.

-Vi har 50 000 innbyggere og er en av fem bydeler med RPH. Tilbudet vårt har tre stillinger, alle har utdanning i kognitiv terapi, sier prosjektkoordinator Kurt Olsen, ved mestringsenhet for psykisk helse og rus, Bydel Gamle Oslo

Tilbudet har til nå vært for personer over 18 år

-Mange som kommer har ikke oppsøkt psykiske helsetjenester tidligere. Vi føler at vi treffer noen. At vi faktisk klarer å komme tidlig til og forhåpentligvis ha en forebyggende effekt stadfester Olsen.

Etablerer kurs for ungdommer

Som alle steder som har RPH, er også tilbudet i Bydel Gamle Oslo lavterskel, lett tilgjengelig og gratis.

-Det er viktig for oss å samhandle godt med fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Vi er fortsatt litt i oppstarten, men føler vi er på riktig vei, sier Olsen.

Nå er de også i ferd med å etablere RPH-tilbud for personer under 18 år.

-Vi samarbeider med Ung Arena, et lavterskeltilbud for de mellom 12 og 25 år. Det gjør at vi kan nå ungdommer ned til 16 år. Mandager mellom kl.14 og 16 har vi nå et innføringskurs i kognitiv terapi. Vi diskuterer nå om vi skal legge kurset til mellom klokka 16 og 18, altså etter skole / arbeidstid, for å nå flere, forteller Olsen. 

Samarbeidet innebærer også at de kan tilby rask psykisk helsehjelp til de som ikke bor i bydelen.

Korte, nyttige, innholdsrike kurs

De fleste som får hjelp fra RPH Gamle Oslo har hørt om tilbudet fra venner, eller fastlege.

-Vi prøver få inn alle på kurs om mestring av depresjon eller angstlidelser veldig tidlig. Kurset er på to timer à fire ganger. Tema er kognitiv terapi, angst og depresjon og hvordan man kan jobbe med negative tanker, følelser og adferd i lys av kognitiv terapi. Søvn og stress er også tema, forklarer Olsen

Teamet i Bydel Gamle Oslo har laga kurset sjøl, med inspirasjon fra Molde og Sandnes kommune.

Den enkelte blir sin egen terapeut

-Vi opplever at mange som får kurset ikke går videre til samtalebehandling. Kanskje er kunnskapen om angst og depresjon, sammenhengen mellom tanker, følelser og adferd nok til at de kommer på riktig spor igjen.

-Å få verktøy for å håndtere vanskelige tanker og følelser kan bidra til at folk blir sin egen terapeut, sier Olsen, og fortsetter:

-Prosjektperioden utløper i 2017. Vi har stor tro på at tilbudet vil bli videreført i bydelen. Dette er også i tråd med Oslo kommunes prioriteringer og anbefalinger til bydelene i økonomiplan for 2017-2020.

 

 

Rask psykisk Helsehjelp Gamle Oslo i 2016:
  • Fikk 304 henvendelser, 217 fikk tilbud
  • Gjennomsnittlig ventetid: Seks dager
  • 65 personer gjennomførte introkurs
  • Mye bruk av selvhjelpsmateriell
  • Resultat: Personer med depresjon hadde et gjennomsnittlig symptomtrykk på 13, 5 ved oppstart. Det var nede på 8, 6 ved utskrivelse. De som hadde angst hadde et symptomtrykk på 11, 1 ved oppstarten, og på 6,8 ved utskrivelsen.
RPH-teamet i Bydel Gamle Oslo: F.v.: Sigrid Ramdal (psykolog), Josephine Simiyu (spesialsykepleier), Kurt Olsen (prosjektkoordinator RPH/spesialergoterapeut) og Inkeri Solhaug (spesialsykepleier). (FOTO: Stian Løvsett)

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp organisering.av.tjenester verktøy barn.og.unge lavterskeltilbud helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen