Publisert: 04. september 2017.   Endret: 04. september 2017
18853146 klode

-Det ligger i biologien vår å ville ha mer og mer av matfatet. Men nå ser man at klodens ressurser utarmes, sier humanbiolog Terje Bongard. (Ill.foto: www.colourbox.com).

-Økt innsats for en bærekraftig klode kan gi bedre psykisk helse

-Økt innsats for en bærekraftig klode kan gi bedre psykisk helse

- Vi trenger å føle at vi har innvirkning, også når det gjelder å ta vare på kloden. Hjelpeløshet kan gi psykiske plager, sier humanbiolog Terje Bongard.

-Om hver enkelt av oss hadde hatt en reell mulighet til å skape en bærekraftig klode, ville vi følt mer kontroll, sier humanbiolog Terje Bongard, som er forfatter av boka "Det biologiske mennesket". Han er dypt engasjert i å ta vare på naturen, og tenker at det som skjer i tiden vi er i nå, påvirker vår psykiske helse.

-Økosystemet endrer seg, og mennesker føler seg maktesløse over det som skjer. Ingen av partiene som er på valg har en konkret løsning på hvordan vi kan styre oss ut av krisene. Mange forsker og kommer med ny kunnskap, men hvilke utslag gjør det i den store sammenhengen? Spør Bongard, før han slår fast:

-Framtida vil heller ha urørt natur enn en detaljert beskrivelse over hvordan den forsvant! Endringer i naturen er normalt, men nå skjer de med en voldsom fart, og vi vet ikke hvor galt det vil gå.

-Den psykiske helsen påvirkes

Bongard mener at økonomien kun er basert på verdiskaping gjennom økt forbruk.

-Det produseres kapital gjennom å overforbruke de virkelige verdiene, ressursene og livsgrunnlaget. I år ble ressursene oppbrukt 18.august. Resten av året 2017 vil vi spise av framtidens livsgrunnlag. Denne datoen kommer tidligere for hvert år som går, sier Bongard, og fortsetter:

-Jeg er ikke i tvil om at scenarioet verden nå ser, gir mange psykiske symptomer!

-Vi trenger å føle at vi har innvirkning

Bongard tror personer som øker sitt personlige bidrag i å skape en mer bærekraftig klode, vil føle at de har mer kontroll.

-Vi trenger å føle at vi har innvirkning. Hjelpeløshet gir psykiske plager. Mange ville nok fått en mer robust psykisk helse, om de hadde blitt med på å gjøre noe aktivt og radikalt for å skape et bærekraftig samfunn, sier han.

-Det er opp til et av partiene å starte diskusjoner omkring hvordan demokratiet kan utvides til å omfatte produksjon, og dermed kunne produsere holdbart, resirkulerbart og bærekraftig.

-Ligger i biologien vår å ville ha mer og mer av matfatet

I boka «Det biologiske mennesket» kommer humanbiologen med en forklaring på hvorfor det er så vanskelig for mennesket å ta grep som kan snu ødeleggelsene av naturen. Han kommer også med forslag på hvordan det kan løses.

-Det ligger i biologien vår å ville ha mer og mer av matfatet. Men nå ser man at klodens ressurser utarmes. Da det ikke ligger i biologien vår at alle skal bli «snille» hver for seg, må vi organisere oss slik at vi kan få innflytelse til å gjøre noe. Demokratiet må utvides radikalt. En stemmeseddel hvert andre år er alt for lite demokratisk, mener Bongard.

Han sier også at Hawkings løsning, å reise til andre planeter, ikke er mulig.

-Vi må bruke det vi kan og redde oss selv her på jorda. Vi kan klare det gjennom å utnytte samarbeidsevnene våre, i et demokrati som bygger på små grupper.

Et forslag til løsning

Bongard foreslår at samfunnet kan organiseres gjennom tillitsvalgte, på denne måten:

-Hver arbeidsplass blir til en inngruppe og velger tillitsperson som, sammen med tillitsvalgte fra andre grupper i området vil utgjøre en ny inngruppe.

-På fem nivåer har vi demokratisert økonomi og produksjon, sier Bongard.

Kan gi mindre engstelse og uro

-Prinsippet ble beskrevet av Gerhardsen på 1930-tallet og fungerer i alle organisasjoner. En organisering av en slik måte å leve på vil kunne føre til mindre engstelse og uro blant folk, sier Bongard, før han slår fast:

-Det må drastiske grep til for virkelig å skape et bærekraftig samfunn. Og jeg tror det er mulig å få til.

 

-Jeg er ikke i tvil om at scenarioet verden nå ser, gir mange psykiske symptomer, sier humanbiolog Terje Bongard. (FOTO: privat)

Kommenter:

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse empowerment recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen